ZŠ Jesenské
   

   
 
Dôležité oznamy:
 

 • Oznam pre rodičov

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z., číslo: 2021/12811:1-A1810 z 12.4.2021 s účinnosťou:
  1. od 19. apríla v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy,
  2. od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u
  • obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,
  • obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení.
  Podmienkou nástupu žiaka podľa uvedených termínov je negatívny test žiaka druhého stupňa a jeho jedného zákonného zástupcu.

  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka


 • Základná škola Janka Jesenského,
  Mieru 154, Jesenské

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od:
  07.04.2021 do 26.4.2021

  Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.
  Podrobné informácie k zápisu do 1. ročníka

 
 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia!
  Na základe zlepšenia epidemiologickej situácie v okrese Rimavská Sobota sa s účinnosťou od 22. marca 2021 obnovuje prezenčná forma vyučovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ, školského klubu detí, špeciálnych tried (1.aj 2.st.) a skupiny 5+1 pre žiakov 2.st. ZŠ, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
  Školské stravovanie je zabezpečené.

                 Mgr. Alena Vontorčíková, riaditeľka školy

  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

 • Zmena mailovej adresy

  Nová mailová adresa školy:
  sekretariat@zsjesenske.sk


 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí dňa 25.1.2021 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

  Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované k 31.01. 2021
  formou výpisu známok a doručením tohto výpisu v papierovej podobe zákonným zástupcom žiaka až po otvorení školy a nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie.
  Na základe písomnej žiadosti <čítaj ďalej>


 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021