ZŠ Jesenské
   

   
 
Dôležité oznamy:
 

 • Dopravné

  žiakom bude vyplácané v dňoch 24. júna (8:00 - 15:00 hod.),
  25. júna (8:00 - 14:00 hod.) a 28. júna (8:00 - 15:00 hod.).


 • Dôležitý oznam !!!

  Od 3. mája 2021 – pri prezenčnej výučbe – ak je žiak v škole
  neprítomný 3 a viac dní (vrátane soboty a nedele),
  zákonný zástupca žiaka je povinný vyplniť tlačivo č. 4
  v prílohe:      Vyhlásenie zákonného zástupcu


 
 • Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

  ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

  na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od: 07.04.2021 do 26.4.2021

  Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.
  Predstavenie školy - video                          Podrobné informácie k zápisu do 1. ročníka

 • Zmena mailovej adresy

  Nová mailová adresa školy:
  sekretariat@zsjesenske.sk


 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí dňa 25.1.2021 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

  Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované k 31.01. 2021
  formou výpisu známok a doručením tohto výpisu v papierovej podobe zákonným zástupcom žiaka až po otvorení školy a nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie.
  Na základe písomnej žiadosti <čítaj ďalej>


 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021