Pohár starostu obce Jesenské 2013

Dňa 3.10.2013 sa uskutočnil v telocvični obce Jesenské pohár starostu. Bol pripravený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Zúčastnených bolo 12 družstiev, zložených z počtu 5 chlapcov + 1 dievča.
O pohár sa ,, pobili “ aj naši žiaci zo základnej školy Jesenské, Mieru 154. Bojovali statočne v disciplínach ako: vedenie a následný slalom s loptou florbalovou hokejkou, následne bojovali v slalome s basketbalovou loptou a nakoniec si zmerali sily v nosení klobúčikov na hlave a zároveň prekonávaní prekážok.
Bojovali na výbornú pričom obsadili s počtom 8 bodov 1. miesto k čomu im patrične gratulujeme a ďakovať môžeme i pani učiteľke Bačkorovej, ktorá ich pripravila na túto súťaž a pánovi učiteľovi Drakovi, ktorý turnaj spoluorganizoval a podieľal sa ako vedúci družstva našich žiakov na senzačnom úspechu.

Exkurzia Gotická cesta

Gotická cesta – južná časť

Cieľom exkurzie bolo rozšíriť vedomosti z dejepisu, výtvarnej výchovy ,literatúry a získať informácie o sakrálnych historických pamiatkach na Gemeri.
Navštívili sme 2 kostoly v Rimavských Jánovciach -
.Obec vznikla v 13. storočí pri benediktínskom opátstve. Zaujal nás kostol sv. Jána Krstiteľa – ide o pôvodne románsku baziliku s masívnym dvojvežovým západným priečelím. Dnešnú podobu stavba dostala po požiari v roku 1857. Vnútorná výzdoba rešpektuje stredovekú ikonografiu.
Druhý kostol patrí reformovanej cirkvi ,pochádza zo 14. storočia. Zachovala sa v pôvodnom stave empora a kazateľnica. Žiaľ fresky sú zakryté bielym náterom a kazetový strop zakryli doskami.

Žíp

Obec bola osídlená v druhej polovici 13. storočia, prvá písomná zmienka o nej sa viaže k roku 1295. Dominantou obce je gotický evanjelický kostol reformovanej cirkvi z druhej polovice 14. storočia. Stredoveké nástenné maľby, ktoré sa zachovali vo fragmentoch sa výraznou rustikalizáciou odlišujú od väčšiny gemerskej maliarskej produkcie konca 14. a začiatku 15. storočia. Zvláštnosťou kostola je motív iluzívneho maľovaného oltára.

Číž

Prvá písomná zmienka: z roku 1274 Pri kopaní studne v obci Číž bol v 60. rokoch 19. storočia objavený liečivý jódo-brómový prameň. Dnes je obec Číž známa svojimi kúpeľmi, ktoré prinášajú úľavu pre pacientov s chorobami kĺbov, svalstva a chrbtice.

Exkurzia bola tematicky zaujímavá a prispôsobená vedomostiam a záujmom žiakov.
Cieľ exkurzie bol splnený, žiaci sa zoznámili s južnou časťou Gotickej cesty v našom okrese. Obohatili si svoje vedomosti o rodnom Gemeri. Prežil netradičnú hodinu dejepisu vďaka skúseným pracovníčkam GMOSu , ktorý akciu pripravil.
Exkurzie sa zúčastnilo 6 žiakov 7.8. ročníka .

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a Timravina studnička

Školské kolo prednesu

Dňa 26.9.2013 malo hovorené slovo na našej škole sviatok. Uskutočnilo sa školské kolo v prednese. Prebehli hneď dve súťaže- Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (prednes slovenskej rozprávky) a Timravina studnička (prednes pôvodnej slovenskej prózy). Po pekných výkonoch, zaujímavých ukážkach a zaslúženom potlesku sa zrodili tieto výsledky:
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
1.kategória (2.-4.ročník): 1. Janka Auxtová (3.roč.)
2. Ivanka Štefáneková (2.roč.)
3. Alexandra Máziková (2.roč.)
2.kategória (5.-7.ročník): 1. Andrejka Gibalová (7.roč.)
2. Patrik Bitala (7.roč.)
3. Tifany Czeneová (5.roč.)
3.kategória (8.-9.roč.): 1. Kamilka Purdeková (8.roč.)

Timravina studnička
1.kategória (2.-4.ročník): 1. Simonka Makóová (2.roč.)
2. Samko Vilhan (4.roč.)
3. Adamko Gombala (2.roč.)
2.kategória (5.-7.ročník): 1. Anička Kureková (7.roč.)
2. Vivien Teleková (5.ročník)
3. Veronika Köbölová (5.roč.)
3.kategória (8.-9.roč.): 1. Ľubko Auxt (8.roč.)
2. Frederika Czetnerová (8.roč.)

Všetkým víťazom, ale i ostatným šikovným recitátorom, blahoželáme k výborným výkonom a už teraz sa tešíme na ďalšiu recitačnú súťaž.

Exkurzia na detské dopravné ihrisko

Exkurzia na dopravné ihrisko sa uskutočnila dňa 16.9.2013 na detskom dopravnom ihrisku v Hnúšti. Cieľom by bolo preskúšanie vedomostí o dopravných značkách a výbave cyklistu, možnosť vyskúšať si cestnú premávku naživo – na bicykloch. Ten, kto si donesie kolieskové korčule, by mal možnosť vyskúšať U-rampu. Na záver by sme sa chceli potom poďakovať zamestnancom Mestskej polície v Hnúšti za čas, ktorý nám venovali, pretože takéto skúsenosti sú nenahraditeľné. Ani si neviete predstaviť tie šťastné očká malých prvákov a druhákov, keď im pani učiteľky oznámili, že v stredu pôjdu na dopravné ihrisko do Hnúšte. Hneď ráno, pred odchodom, vítali pani riaditeľku slovami: “My ideme na bicykleéé…a na autobus do Hnúšte…a tešíme sa.” A táto radosť deti neopustila ani pri ceste autobusom do Hnúšte, lebo aj to bol pre niektorých z nich veľký zážitok. Po príchode na dopravné ihrisko nás už čakal pán policajt – náčelník mestskej polície, ktorý žiakom rozdal bicykle a oboznámil ich s jednotlivými zásadami bezpečnej jazdy. Po teoretickej časti si svoje zručnosti mohli malí cyklisti vyskúšať priamo na dopravnom ihrisku plnom značiek a križovatiek. Do školy sme sa vracali unavení, no plní nových zaujímavých zážitkov a tiež užitočných poznatkov. Myslím, že všetci odchádzali domov spokojní. Hlavne deti, pretože sa niečo naučili, ako sa správať na ceste , ako jazdiť na bicykloch a čo znamenajú jednotlivé dopravné značky.

Návšteva poslancov NR SR, BBSK

Dňa 28. augusta nás navštívili poslanci Mgr. Michal Bagačka, poslanec NR SR, primátor mesta Hnúšťa, Ing. Peter Mináč, poslanec BBSK, primátor mesta Tisovec a JUDr. Pavel Struhár, poslanec BBSK. Poslanci sa zaujímali o chod školy a problémy s ktorými sa škola stretáva. Informovali sa o prebiehajúcom projekte “Moderná škola pre život”, ktorý na škole práve prebieha, pozreli si vybavenie tried interaktívnymi tabuľami i novú jazykovú učebňu.

 

Začiatok školského roka 2013 / 2014

 

Opäť v škole
(Elena Čepčeková)


Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva.

Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do lavice
jasné slnko zasvieti.

A pre pánov učiteľov
pozdrav z našej záhradky.
To sú kvietky, čo sme z jari
sami siali na hriadky.

Zazvoň krajom, naša pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok dnes začína.

Na začiatku školského roka nás privítalo nádherné slniečko, učitelia a spolužiaci. Veľa úspechov nám poprial pán starosta G. Mihályi a pani V. Sebőková metodička SŠÚ Jesenské.

…a hurá do učenia !

 

Exkurzia

Krásny jesenný deň 5.10.2012 sme na našej škole využili na exkurziu do blízkeho okolia. Autobus, plný dobre naladených žiakov, zamieril do neďalekých Lukovíšť. Táto malebná dedinka je rodiskom jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov Ivana Kraska. Žiaci si v budove obecného úradu vypočuli krátku prednášku v podaní pána starostu obce Mittera, nasledoval krátky dokument a obhliadka dvoch miestností s fotografiami a predmetmi zo života tejto významnej osobnosti nášho regiónu. Z obecného úradu sme sa prešli k rodnému domu a parku autora a príjemnú vychádzku sme ukončili na miestnom cintoríne, kde Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, odpočíva. Žiaci mohli navštíviť aj hrob ďalšieho známeho slovenského autora Ladislava Mňačka, zaťa Ivana Kraska.
Našou druhou zastávkou bola obec Drienčany. Rozprávkové postavičky vyrezávané z dreva nás nasmerovali až k fare, bývalému rodnému domu nášho najvýznamnejšieho zberateľa rozprávok P. Dobšinského. Fara je dnes v rekonštrukcii. Po zrekonštruovaní má slúžiť ako Múzeum slovenskej rozprávky. V areáli evanjelického kostola je miesto posledného odpočinku Pavla Dobšinského. V jeho blízkosti je pochovaný ďalší významný dejateľ slovenských dejín, zberateľ ľudovej slovesnosti Jonatan Dobroslav Čipka. Súčasťou areálu kostola je aj renesančná zvonica (17. storočie). Pod areálom fary sa nachádza pamätník zobrazujúci tvorbu Pavla Dobšinského so symbolom Zlatého pera, zlatej podkovy a zlatého vlasu. Nevynechali sme ani návštevu slnečných hodín.
Tento príjemný deň a dobrú náladu nám nepokazila ani porucha autobusu. Náš šikovný ujo šofér si s ňou hravo poradil a po krátkej chvíli sme sa už, bohatší o nové zážitky a vedomosti, viezli späť domov.

 

Hnedý deň – Európa v škole

V rámci Európskeho týždňa vzdelávania si žiaci našej školy pripomenuli Medzinárodný deň pôdy, v rámci ktorého modelovali z hliny slovenské hrady a zámky. Modelovanie z hliny stálo žiakov veľa námahy, síl, nápaditosti i zručnosti. Jednotlivé práce zabrali veľa prípravy i času, no hotové diela sú skutočne veľkolepé a stali sa tak súčasťou projektu Európa v škole. V rámci tohto projektu si žiaci k vymodelovaným, namaľovaným a nalakovaným hradom a zámkom pripravili i históriu a povesti, nahrali sa videá a krátke prezentácie z celej práce i fotografie od začiatku až po finálny koniec jednotlivých umeleckých diel. Okrem hradov a zámkov žiaci nižších ročníkov modelovali z hliny rôzne figúrky. Hnedý deň sa tak zapísal ako jeden z najzaujímavejších farebných dní realizovaných na našej škole pri príležitostí významných dní v roku.

V Súťaži “Európa v škole” získali naši žiaci 5. ročníka Čestné uznanie v rámci celoštátneho kola s multimediálnou prácou pod názvom “Európa je náš spoločný domov. Chceme chrániť a poznať hodnoty našich predkov.”

Školský výlet v Banskej Štiavnici

Dňa 14. júna 2012 sa uskutočnil výlet 5., 6. a 7. ročníka do Banskej Štiavnice. Žiaci navštívili Slovenské banské múzeum Kammerhof. V rámci projektu Škola v múzeu sa absolvovali aktivity, ktoré formou tvorivých dielní, kurzov, prezentácií, vychádzok v teréne rozvíjajú vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy.
Prvou aktivitou bolo ryžovanie 24-karátového zlata. Každý žiak i učiteľ si vyskúšal ryžovanie a nájdený malý kúsok zlata dostal spolu s certifikátom. Následne žiaci súťažili v skupinkách medzi sebou. Snažili sa pomenovať pripravené kusy baníckeho náradia i oblečenia.
Po súťaži nasledovala prehliadka expozície Slovenského banského múzea.
Druhou aktivitou bolo pečenie chleba. Žiaci si z cesta umiesili chlieb, každý si označil ten svoj písmenkom alebo vzorom a následne sa piekol. Po upečení si každý zobral svoj chlieb domov, aby sa mohol doma pochváliť svojim pekárskym umením.
Navštívili sme aj atrakciu Banskej Štiavnice Banské múzeum v prírode – skanzen. Získali sme nezabudnuteľný zážitok fáraním do starej bane. V podzemnej expozícií sa žiaci dozvedeli jedinečným a názorným spôsobom o namáhavej práci baníkov, videli ukážky baníckej techniky a zažili, aké je to predierať sa úzkymi a temnými chodbami pod zemou. Na povrchu sa oboznámili s povrchovou expozíciou Náučnej geologickej expozície (súčasť projektu Geopark Banská Štiavnica), ktorá prezentuje geologický vývoj Slovenska a je vhodným miestom na výučbu predmetov, spojených s geológiou.
Po návštevách múzeí a ich expozícií žiaci dostali možnosť spoznať mesto a kúpiť si suveníry na pamiatku. Žiaci sa z výletu vrátili oddýchnutý, plný nových zážitkov a vedomostí.

Exkurzia v Múzeu praveku v Bojniciach

V apríli 2012 sa žiaci 6.7.8.a 9. ročníka zapojili do súťaže o praveku, ktorú organizovalo Múzeum praveku v Bojniciach. Bola to celoslovenská súťaž, do ktorej sa zapojilo okolo 150 škôl, 270 tried.
Žiakom 6. ročníka sa podarilo získať 1. miesto v súťaži. Znamenalo to, že dostali zadarmo autobus a vstup do múzea ako aj výukovú mapu o praveku.

A tak sme 8.júna 2012 ráno o 6:45 hodine nasadli do pristaveného autobusu.
39 žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže a 2 pani učiteľky PaedDr. Mária Bačkorová a Mgr. Eva Moncoľová, sme sa vydali na cestu do Bojníc, kde nám umožnili prežiť netradičnú hodinu dejepisu, počas ktorej sme sa preniesli v čase do určitého historického obdobia prostredníctvom dobových kostýmov, zbraní, nástrojov, rôznych predmetov, ktoré používal praveký lovec.
Pred jaskyňou, ktorá slúžila ako príbytok pravekému človeku sme rozoberali bytovú otázku neandertálcov, pravekých lovcov mamutov a súčasníkov.
Žiaci kládli otázky a objavovali aj to, čo im knihy neposkytnú, mohli sa dotknúť histórie.
Obzvlášť ich zaujal príbeh malého mamuta, ktorého po 40 000 rokoch objavili úplne zachovaného v Sibíri.

Využili sme medzipredmetové vzťahy a našou druhou zastávkou bola ZOO v Bojniciach.
Prírodopis, biológia a zoológia sú každodennou súčasťou nášho života a návšteva Zoo potvrdila, že vidieť cudzokrajné zvieratá na živo, je zážitkom, na ktorý budú žiaci dlho spomínať.
Cesta späť nám ubehla pomerne rýchlo. Žiakov sme oboznamovali so zaujímavosťami práve prechádzajúcich miest a obcí. Trochu unavení, ale spokojní a plní nových dojmov sme dorazili domov o 19.00 hod.

Plavecký výcvik

Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov sa uskutočnil v dňoch 28. 05. 2012 – 01. 06. 2012 v krytej plavárni v Rimavskej Sobote. Žiaci sa prostredníctvom hier oboznamovali s vodou, prekonávali strach z vody, získavali základné pohybové návyky, schopnosť orientácie vo vode a zvládali podľa primeraných možností a schopností jednotlivé plavecké štýly v štyroch skupinách podľa plaveckej gramotnosti. Zábavnou formou si postupne osvojovali splývanie, pohyby končatín pri jednotlivých plaveckých štýloch, dýchanie a zdokonaľovanie súhry dýchania s pohybom končatín. Spestrením pre žiakov pri výcviku bolo zaradenie skokov do vody, lovenie a prenášanie predmetov a pokus o zvládnutie poskytnutie prvej pomoci topiacemu sa. Počas celého výcviku sme sa zamerali na rozvoj sociálnych zručností žiakov pri práci v skupinách, rozvoj súťaživosti a hlavne na odstraňovanie a zdokonaľovanie ich plaveckej gramotnosti. Pri záverečnom vyhodnotení dostali žiaci Mokré vysvedčenie. Aj keď sa niektorým žiakom nepodarilo zvládnuť splývanie a zaplávať podľa ich predstáv , všetkým patrí pochvala za snahu, ochotu pomáhať si a za bezproblémový priebeh celého výcviku.

Rimavskosobotská vetvička – VIII. ročník

„Rimavskosobotská vetvička“ – lesnícky náučno-poznávací
chodník, VIII. ročník

Dňa 31. mája 2012 sa v mestskej záhrade konal VIII. ročník lesníckeho náučno-poznávacieho chodníka „Rimavskosobotská vetvička“. Akciu organizovali Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Rimavská Sobota a v spolupráci s mestom Rimavská Sobota.
Po vstupe do areálu sa každá škola zaregistrovala u organizátorov, od ktorých dostal každý návštevník rozprávkovú ceruzku. Následne sa žiaci rozdelili do dvoch skupín, ktoré pod vedením učiteľa postupne navštevovali jednotlivé stanovištia, ktoré pripravili organizátori. Cieľom jednotlivých stanovíšť bolo sprostredkovať návštevníkom (najmä deťom) stretnutie s prírodou, spoznať lesné dreviny, rastliny, lesné zvieratá, vtáky a hmyz. Zároveň spoznať poľovníctvo, poľovnícku kynológiu, lovecké zbrane, náradie lesníkov a ich mechanizmy na ťažbu dreva. Niektoré stanovištia boli orientované na využitie voľného času – testovanie vedomostí, streľba zo vzduchovky, z luku atď. Návštevníkom bola prezentovaná i policajná i hasičská technika. Akcia žiakov zaujala, pri stanovištiach sa aktívne zapájali do aktivít organizátorov, sledovali výklad i prezentované ukážky. V ďalšom ročníku uvedenej akcie by nemala naša škola chýbať.

Ukážka akcie policajných psovodov

Ďalšou významnou akciou bola i Škola v prírode, ktorá sa realizovala v trvaní piatich dní 7.5. – 11.5.2012, v prostredí národného parku Muránskej planiny v lokalite Zbojská. Zúčastnili sa je predovšetkým žiaci I. stupňa, ale v menšom počte aj žiaci 5. a 6. ročníka. Cieľom akcie bolo prehĺbiť vzťah k prírode a netradičnými, zážitkovými formami sprostredkovať žiakom učebnú látku. Žiaci mali na každý deň pestrý program – turistiku do okolitej prírody, hry a súťaže, zhotovenie obrazu z prírodného materiálu, hľadanie pokladu v lese, výlet do Čierneho Balogu, Vydrova a lesníckeho skanzenu a taktiež kúpanie v bazéne a jacuzzi. Posledný deň ich čakala opekačka, rozlúčková diskotéka a udelenie diplomov. Žiaci boli nadšení, obohatení o pekné zážitky, oddýchnutí a zrelaxovaní.

Športová súťaž – Klokan

Dňa 18. mája sa uskutočnila športová súťaž Klokan, ktorá sa realizovala v spolupráci s deťmi z MŠ. Žiaci v tento slnečný deň súťažili a získavali body v jednotlivých súťažných disciplínach – hod na sieť, nosenie loptičky, hádzanie do terča…Najviac z jednotlivých disciplín sa im páčilo preťahovanie lanom, kde si užili najviac zábavy a zároveň si vyskúšali svoju silu. Za získané tri body v jednotlivých športových disciplínach boli odmenení sladkou dobrotou podľa vlastného výberu. Bol to príjemne strávený deň plný športu, zábavy a detského smiechu.

Škola v prírode – Chata Zbojská

Ďalšou významnou akciou bola i Škola v prírode, ktorá sa realizovala v trvaní piatich dní 7.5. – 11.5.2012, v prostredí národného parku Muránskej planiny v lokalite Zbojská. Zúčastnili sa je predovšetkým žiaci I. stupňa, ale v menšom počte aj žiaci 5. a 6. ročníka. Cieľom akcie bolo prehĺbiť vzťah k prírode a netradičnými, zážitkovými formami sprostredkovať žiakom učebnú látku. Žiaci mali na každý deň pestrý program – turistiku do okolitej prírody, hry a súťaže, zhotovenie obrazu z prírodného materiálu, hľadanie pokladu v lese, výlet do Čierneho Balogu, Vydrova a lesníckeho skanzenu a taktiež kúpanie v bazéne a jacuzzi. Posledný deň ich čakala opekačka, rozlúčková diskotéka a udelenie diplomov. Žiaci boli nadšení, obohatení o pekné zážitky, oddýchnutí a zrelaxovaní.

Deň matiek

Deň matiek je medzinárodný sviatok. Odzrkadľuje sa v ňom jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky v spoločnosti. Aj keď u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul.
Pri tejto príležitosti Dňa matiek sa vo štvrtok dňa 3. mája 2012 o11:00hod. uskutočnil v Národnej škole program venovaný všetkým mamám.
Deň matiek bol sprevádzaný pekným programom, kde deti vyjadrili svoju lásku k mamičkám v pesničkách, básničkách, ktoré si pripravila každá trieda z I. stupňa.

Neostalo však len pri slovách, pesničkách a básničkách, pretože si deti pre svoje maminky pripravili vlastnoručne vyrobené srdiečka, ktoré mali byť symbolom ich veľkej lásky k nim a zároveň poďakovaním za ich obetavosť a starostlivosť.

Slávik Slovenska – šk. kolo

Občianske združenie Slávik Slovenska vyhlásilo 22. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „Slávik Slovenska 2012.“ Školské kolo tejto speváckej súťaže sa u nás realizovalo dňa 2. apríla 2012 pod vedením pani učiteľky Janky Folkovej, ktorá zabezpečovala hudobný sprievod niektorých súťažiacich. Po vystúpení jednotlivých speváckych čísel zasadla porota a rozhodla o menách víťazov, ktorí získali diplomy a pekné ceny. V I. kategórii sa na stupni víťazov umiestnila prváčka Janka Auxtová, za ňou Kristínka Nagyová a Peťka Csomósová. V II. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Anička Kureková, na druhom mieste Richard Vranec a tretie miesto obsadil Jožko Bőd. Dňa 15.mája sa bude konať okresné kolo tejto súťaže, takže všetkým postupujúcim žiakom držíme palce, aby sa im podarilo podať čo najlepší výkon so svojou zvolenou piesňou.

Exkurzia v Osvienčime

Stará ľudová múdrosť hovorí: „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“. Tieto slová sa potvrdili, keď sme so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka absolvovali exkurziu do Osvienčimu.
Dňa 26.4.2012 sme vyrážali o 3:30 spred budovy školy a potom nás už čakala dlhá cesta na miesto hrôzy, ktoré je symbolom vrážd a utrpenia. Mnohí počas cesty dospávali zameškané, iní sa zase kochali krásnou prírodou. Okolo 10:30 sme už stáli v areáli tábora, nastúpení so slúchadlami na ušiach, zvedaví, čo nás na tomto mieste bude čakať. Ani sme nevedeli a už sme kráčali popod nápis „ Arbeit macht frei“ (práca oslobodzuje).
Naša sprievodkyňa nás najprv previedla po časti Auschwitz, ktorá sa skladá zo 45 murovaných budov – barakov. Nie všetky sú otvorené verejnosti. Zvnútra sú zrekonštruované a v jednotlivých miestnostiach sú vystavené rôzne autentické zábery, či dokonca majetky väznených, ako napríklad kufre, topánky alebo hrebene. Jedna budova je však uchovaná v pôvodnom stave, kde sme prechádzali cez úzke, zatuchnuté chodby a pozerali sa na rôzne cely, kam zatvárili ľudí. Jednou zastávkou bola i plynová komora a spaľovňa tiel či povestná Stena smrti. Táto časť exkurzie trvala približne dve hodiny. Po absolvovaní prvej etapy sme sa autobusom presunuli do asi päť minút vzdialenej časti tábora Birkenau. Vstupná brána je jedným z najznámejších symbolov celého tábora. V Birkenau stojí už len 22 budov, hoci práve tá časť tábora bola rozlohou najväčšia. Po oslobodení to tam však všetko rozobrali a nerekonštruovali. Každou budovou sa naprieč tiahnu tehlové kachle, v ktorých sa však takmer vôbec nekúrilo. Auschwitz bol oproti tomuto miestu hotel… Všetky budovy pôvodne spĺňali funkciu stajní pre kone a tak tam ľudia žili, ak sa to tak dá nazvať, v doslova neľudských podmienkach. Nikto tam dlho nevydržal… Obhliadka Birkenau trvala asi hodinu. Potom sme neskutočne unavení a mierne otrasení nasadli do autobusu a vyrazili domov, kam sme prišli okolo 21:00 hod.
Počas exkurzie sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií a získali lepšiu predstavu o neľudských životných podmienkach väzňov. So zatajeným dychom počúvali sugestívne rozprávanie sprievodkyne, ktorá okrem faktov pútavo opisovala osudy väznených ľudí. Táto niekoľko hodinová exkurzia na nás všetkých zapôsobila. Zážitky z koncentračného tábora Osvienčim je veľmi ťažké opísať, treba sa tam jednoducho poprechádzať a zažiť atmosféru tohto miesta, kde sa páchali neľudské zločiny, kde trpeli deti aj starci, kde prišlo o život viac ako 1,5 mil. ľudí. Človek potom možno bude vnímať niektoré veci inak…

Policajný deň

Na základe záujmu žiakov o policajný deň na našej škole sme opätovne aj tento rok požiadali
príslušníkov policajného zboru o realizáciu praktickej ukážky práce našich policajtov. Dňa 19.4.2012 prišli medzi žiakov príslušníci PZ z Rimavskej Soboty a Jesenského. Celá akcia začala ráno o deviatej hodine a trvala približne dve a pol hodiny. Tento čas bol zmysluplne využitý a žiaci sa dozvedeli mnoho nových poznatkov. Príslušníci polície prezentovali svoju prácu, predviedli žiakom I. i II. stupňa ukážky svojej profesie, ktorú denne vykonávajú. Žiakom sa veľmi páčila statická prezentácia techniky a technického vybavenia, výzbroje a výstroja PZ (ďalekohľad, zastavovací terč, nepriestrelná a reflexná vesta, rôzne donucovanie prostriedky ako putá, obušok, slzotvorný plyn) Najväčší úspech hlavne u chlapcov zožali samopal, signálna pištoľ na vystreľovanie svetlíc a brokovnica. Žiaci si mohli dôkladne poobzerať a zároveň vyskúšať ako sa sedí v policajnom aute, hovorí do vysielačky i ako znie zvuk sirény. Nasledovali dynamické ukážky zadržania páchateľa, ktoré policajti predvádzali na žiakoch – dobrovoľníkoch. Deti so záujmom sledovali výklad i prezentované ukážky.
Na druhom stupni v 6. a 7. ročníku sa uskutočnila beseda, kde bola žiakom vysvetlená charakteristika šikanovania, jeho prejavy i zameranie, kde dochádza k šikanovaniu a aké tresty im hrozia za trestné činy súvisiace so šikanovaním. Besedu realizovala kpt. Mgr. Katarína Baboľová, ktorá im na záver poskytla rady ako sa brániť počas šikanovaniu, na koho sa obrátiť a čo majú robiť, keď sa stanú obeťou šikanovania.
Sme presvedčení, že tento deň sa naplnil cieľ celej akcie, ktorým bolo minimalizovať prejavy šikanovania na školách, oboznámiť žiakov o skutkovej podstate trestných činov a zvýšiť ich vedomostný rozhľad i na základe výkladu a praktických ukážok príslušníkov PZ.
Veríme, že v podobných akciách v spolupráci s políciou budeme i naďalej pokračovať.

Návšteva knižnice a múzea

Dňa 20.3.2012 sa uskutočnila exkurzia do knižnice a múzea v Rimavskej Sobote. Žiaci mali možnosť počuť o pôvode ľudovej literatúry, kto a prečo ju tvoril a zapisoval. Dozvedeli sa niečo aj o prečítaných knihách a o autoroch rozprávkových kníh. Žiaci sa pýtali aj na výpožičný systém knižnice a ponuku jednotlivých oddelení. Prednáška ich veľmi zaujala a majú v pláne prísť s rodičmi a vybaviť si čitateľské preukazy. Cieľ exkurzie, podnietiť ich k čítaniu sa naplnil. Pozitívne hodnotili aj veľký výber kníh a privítali by v budúcnosti aj ďalšiu návštevu knižnice, napr. na autorské čítanie.
Výstavy v múzeu spojili náučný cieľ s umeleckým zážitkom. Každý si mohol nájsť, čo ho zaujíma. Žiakom sa páčila názornosť, výklad, ako aj to, že si mohli výstavu fotografovať a pri biologickej výstave i vypočuť jednotlivé zvuky zvierať. Výstava ich zaujala natoľko, že sa potom ešte vracali k nej aj na hodine biológie v škole. Výstava o vesmíre ich motivovala k tomu, aby sa aj oni zapojili do podobnej súťaže ako vnímajú vesmír. Žiaci sa správali disciplinovane a odniesli si z exkurzie veľa pekných zážitkov.

Deň učiteľov

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu, úctu a poďakovanie.
Naši milí žiaci si v tento deň pre svojich učiteľov pripravili zaujímavé dopoludnie. Celú akciu organizovali členovia žiackeho parlamentu. V telocvični bolo pre učiteľov pripravených niekoľko prekvapení v podobe súťaží o pekné ceny so svojimi triedami. Nielen žiaci, ale aj učitelia si počas nich užili kopec srandy a zábavy. Žiaci si pripravili i dojemný príhovor a najväčším prekvapením boli diplomy pre všetkých učiteľov s prianím a básničkou šitou na každého zvlášť. Musíme preto oceniť ich tvorivosť, fantáziu, vnímavosť i dobrý odhad.
Touto cestou patrí veľké poďakovanie žiackemu parlamentu i všetkým našim žiakom, ktorí nám tento sviatok spríjemnili a obohatili nám deň o pekné zážitky.

Vynášanie Moreny

K významným zvykom jarného obdobia patrilo vynášanie slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat (Morena). Bola symbolom zimy a smrti. Jej zničením sa malo z ľudí aj z dediny odstrániť všetko zlo a choroby.
Naša základná škola si ctí tradície a ľudové zvyky a tak sme dňa 22.3.2012 usporiadali túto zaujímavú jarnú akciu. O našu krásnu a vyzdobenú Morenu sa postarali žiaci divadelného krúžku pod vedením pani učiteľky Gombalovej. Piesňou „Morena, Morena…“ začal sprevádzaný sprievod detí I.stupňa, ktoré spolu s pani učiteľkami niesli vlastnoručne vyrobenú Morenu. Deti sa na symbolickú rozlúčku so zimou aj riadne pripravili. Naučili sa piesne a ľudové povedačky, ktoré nám aj v pekných krojoch predviedli. Začali v našej škole, potom v materskej škole a pokračovali ulicami obce Jesenské až k rieke Rimave. Pri brehu sme sa s Morenou rozlúčili so slovami:
„Morena, Morena, obi si kolená.
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar.“
Keďže Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. A tak sme našu Morenu – symbol smrti, chorôb a zimy zapálili a hodili do Rimavy. Z mosta sme pozorovali ako ju unáša prúd rieky. A aby zima nadobro odišla a krásna jar, aby sa rozvinula do svojej zelenej krásy, tak sme počas spevu ozdobili konárik – symbol jari krásnymi farebnými stužkami a veľkonočnými ozdobami. Ten potom dievčence v krojoch niesli dedinou a za nimi si deti v sprievode držali v ruke svoje vlastné ozdobené konáriky, ktoré sme po ceste darovali všetkým tým, ktorí nás počas fašiangového sprievodu obdarovali rôznymi dobrotami. My sme im na znak poďakovania priniesli pre potešenie kúsok jari. Týmto sa pre nás končil jeden ďalší nezabudnuteľný deň plný spevu, radosti a krásnych zážitkov.

Miss a Mister ZŠ Jesenské 2011/2012

Posledný februárový týždeň sa konala súťaž o najsympatickejšieho žiaka/žiačku našej školy. V triedach sa rozdali hlasovacie lístky, na ktorom každý dal hlas jednému dievčaťu a jednému chlapcovi. Po vyhodnotení boli víťazi slávnostne vyhlásení a titul Miss 2011/2012 získala Kristínka Borbášová zo 7.roč. a titul Mister 2011/2012 získal Jozef Bod z 5 roč. Víťazom srdečne blahoželáme!

Fašiangový sprievod

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.
A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti,
musíme sa z domu, do domu po dedine pliesti.

Fašiangové sprievody, zábavy, divadlá i pochovávanie basy bývali neoddeliteľnou súčasťou tradícií našich predkov. Tento rok pripravili žiaci nášho divadelného krúžku na záver fašiangového obdobia pásmo piesní a vinšov spojené s pochovaním basy, ktorá má oddychovať až do Veľkej noci. Veselý fašiangový sprievod dedinou, ktorý potešil a pripomenul minulé časy a ľudové zvyky dedinčanov sa uskutočnil dňa 20.2.2012 pod vedením pani učiteľky Gombalovej. Žiaci divadelného krúžku boli oblečení do fašiangových masiek medzi ktorými nechýbali čerti s basou, ženích, nevesta, farár, vodník, hlúpy Jano, gazda a cigánka. Tento pestrý a zábavný sprievod putoval každou jednou triedou na našej škole, pokračoval materskou školou i ulicami Jesenské. Neobišiel ani pána farára, banku, potraviny, či policajný zbor. Žiaci boli obdarovaní rôznymi dobrotami – sladkosťami i klobáskami. Program vyvrcholil pochovávaním basy na školskom dvore. Dievčatá (plačky) priniesli basu, ktorú potom žiak prezlečený za farára „posvätil“ a za plačlivého spevu pri horiacich sviečkach basu pochovali (prikryli čiernym igelitom). Potom sa už všetci rozpŕchli do tried, pokračovali vo vyučovaní a členovia fašiangového sprievodu si vychutnali dobroty a rozveselení sa ďalej zabávali. Veríme, že všetci sa dobre bavili a o rok si to radi opäť zopakujeme, aby sa na dávne zvyky, tradície našich prastarých mám a otcov nezabudlo!

Karneval

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej škole. Konal sa 31. 1. 2012 a začal ozaj netradične – veľkolepou svadbou, kde si svoju vernosť sľúbili „Škola Jesenská“ a „Karneval Fašiangový. “ Celá akcia začala svadobným sprievodom nevesty, ženícha a detí v maskách, nasledoval príhovor a novomanželské sľuby, nechýbalo ani hádzanie svadobnej kytice, ktorá pristála v rukách mníšky. Karneval pokračoval svadobným a pomarančovým tancom, počas ktorého si deti i pani učiteľky užili množstvo zábavy. Nielen nevesta a ženích, ale i všetci prítomní si dali na výbere svojich kostýmov skutočne záležať. Karnevalovej svadby sa zúčastnili rôzne rozprávkové bytosti, dokonca i Socha slobody z New Yorku. Nechýbalo ani svadobné fotenie, tombola a na záver sa nevesta so ženíchom poďakovali prítomným za účasť a všetkých obdarovali malým sladkým darčekom. Bola to veselá akcia plná humoru, nádherných masiek a skvelej zábavy!

Vianočné vystúpenie

Predvianočné chvíle sme si dňa 14.12. 2011 spestrili bohatým vianočným programom. Obecenstvo potešili krásne tanečné čísla, veľkolepý spev nášho zboru, recitácie, divadielka, vtipné scénky, vianočné koledy a piesne. Na celom predstavení sa podieľalo približne 120 žiakov so svojimi učiteľmi. Jednotlivé čísla boli rozdelené do blokov, ktoré uvádzali naše šikovné moderátorky. Veríme, že si každý odniesol domov veľa pekných kultúrnych zážitkov a skvelá atmosféra vianočného vystúpenia zostane dlho v našich srdciach.

Európsky týždeň vzdelávania

V rámci európskeho týždňa vzdelávania, ktorý sa konal v dňoch 21. – 25.11.2011 si žiaci našej školy pripravili projekty jednotlivých štátov EÚ (Nemecko, Španielsko, Írsko, Slovensko, Grécko). Témou boli zvyky a tradície daných krajín. Súčasťou tohto týždňa bol aj hnedý deň, kedy sme si pripomenuli Medzinárodný deň pôdy. Žiaci II. stupňa modelovali z hliny slovenské hrady a zámky. Posledný deň tohto týždňa sa uskutočnil súťažný kvíz pozostávajúci z dvoch kôl, v ktorom sa jednotlivým skupinám žiakov kládlo približne 70 otázok v hodnote 100, 200 a 500 bodov podľa stupňa obtiažnosti danej otázky.

Prvé tri súťažné družstvá boli odmenené za svoj výkon diplomom a víťazné družstvo okrem toho aj peknou cenou. Žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti i šikovnosť, nápaditosť a zručnosť pri tvorení projektov i modelovaní hradov a zámkov.

Spevácka súťaž HVIEZDIČKA

23.11.2011 sa v Hnúšti uskutočnila spevácka súťaž v speve moderných pesničiek pod názvom Hviezdička. Z našej školy sa jej zúčastnili štyria žiaci I. a II. stupňa (Janka Auxtová, Petra Csomósová, Richard Vranec a Terézia Kureková). Krásne tretie miesto získala naša prváčka Janka Auxtová s piesňou „Horehronie“ a taktiež na treťom mieste vo svojej kategórii sa umiestnila žiačka ôsmeho ročníka Terezka Kureková s piesňou „Tam, kde sa neumiera“ od Zuzany Smatanovej. Úspešným speváckym talentom blahoželáme a zvyšným držíme palce v ďalších speváckych súťažiach, ktorých sa v budúcnosti zúčastnia.

Medzinárodný deň bez fajčenia – 16. november

“Cigareta je smradľavá burina,
ktorá má na jednom konci oheň a na druhom blázna.”
(A.Lincoln)

Cigaretový dym spôsobuje znečistenie organizmu nielen u fajčiara, ale veľmi negatívne vplýva aj na nefajčiarov, ktorým hrozia podobné riziká ako fajčiarom. Jedným zo spôsobov, ako informovať verejnosť o nebezpečenstve spôsobenom fajčením, je aj Medzinárodný deň bez fajčenia. My sme sa v tento deň zamerali práve na informovanosť ľudí, ktorým sme v uliciach položili pár otázok. Žiaci zo 7. a 8. ročníka oslovili spolu 26 mužov a žien. Z daného počtu opýtaných bolo len 8 nefajčiarov.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) fajčí každý tretí dospelý človek na svete, čo predstavuje približne 1,1 miliardy ľudí. Predpokladá sa, že do roku 2025 ich bude 1,6 miliardy. Až 80 % fajčiarov žije v krajinách s nízkym a stredným stupňom ekonomického rozvíja. Z odpovedí na otázku: „Aký je váš vzťah k fajčeniu?“ sme zistili, že dlhodobo fajčí 10 opýtaných respondentov a možnosť „príležitostne“ zvolilo 8 ľudí. Z ankety sme sa dozvedeli, že väčšina opýtaných začala fajčiť počas SŠ. Dvaja v priebehu ZŠ a niektorí len pred pár rokmi. Medzi opýtanými sa však našli aj takí, čo si tieto otázky pomýlili s anketou „vtipnejší vyhráva“ a odpovedali nám, že začali fajčiť už v roku 1901 alebo, keď mali 6 rokov, že siahajú po cigarete, keď ich odmietne frajerka a medzi dôsledky fajčenia zaradili napríklad aj ovisnuté prsia. Za sumu, ktorú doteraz minuli na cigarety by si najradšej kúpili 50 kartónov cigariet a chceli by prestať fajčiť práve z toho dôvodu, aby ušetrili a mohli si kúpiť ďalších 50 kartónov.

Slovensko patrí k štátom, ktoré majú najvyšší počet fajčiarov a zvyšujúci sa počet závislých. Fajčí 40 až 50 percent slovenskej populácie! Alarmujúci je počet detí, ktoré siahajú po prvej cigarete už vo veku 10 rokov! Na otázku „Kedy najčastejšie siahnete po cigarete?“ nám väčšina opýtaných odpovedala, že keď sú v strese (8 respondentov). Často siahajú po cigarete aj po jedle, či pri káve (7 respondentov). Cigaretku neodmietnu aj keď sú s priateľmi, pri odpočinku, práci alebo keď sa nudia. Medzi dôsledky fajčenia väčšina ľudí uviedla rakovinu pľúc (15 respondentov). Za ďalšie dôsledky považujú: vysoký krvný tlak, infarkt, upchávanie ciev, potraty, starnutie pleti a zhoršovanie jej kvality. Jeden respondent uviedol, že nevie, aké dôsledky má fajčenie. Ostatní si uvedomujú, že je nebezpečné a zdraviu škodlivé. Fajčenie spôsobuje smrteľné ochorenie, oslabuje a prináša extrémne vysoké riziko predčasnej smrti. Choroby, ktoré súvisia s fajčením, sú spoľahlivo dokázané a zahrňujú rakovinu pľúc a iných orgánov, chorobu srdca a iné ochorenia krvného obehu a dýchacích ciest.