Pripravované akcie

Riaditeľské voľno

Z dôvodu prebiehajúcich školení všetkých pedagogických zamestnancov v rámci projektu “MODERNÁ ŠKOLA PRE ŽIVOT” Vám oznamujeme, že na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelaní, udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno v dňoch: – 30. apríla 2013 – 6. mája 2013 – 29. mája 2013 – 6. júna 2013 Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedené dni nebude v prevádzke ani školský klub detí pri ZŠ. Všetci žiaci budú vyhlásení aj zo stravy v školskej jedálni. Celoškolské rodičovské združenie 13. júna 2013 o 15:00 hod. Rada rodičovského združenia je o 14:00 hod. Školský výlet 5. až 8. ročník 20. júna 2013 – Dobšinská ľadová jaskyňa, Muráň Ponuka letného jazykového tábora 2013 4. – 10. august 2013, Chata Ipeľ, Kokava n/Rimavicou. Bližšie informácie www.proamericana.sk