Exkurzia na detské dopravné ihrisko

Exkurzia na dopravné ihrisko sa uskutočnila dňa 16.9.2013 na detskom dopravnom ihrisku v Hnúšti. Cieľom by bolo preskúšanie vedomostí o dopravných značkách a výbave cyklistu, možnosť vyskúšať si cestnú premávku naživo – na bicykloch. Ten, kto si donesie kolieskové korčule, by mal možnosť vyskúšať U-rampu. Na záver by sme sa chceli potom poďakovať zamestnancom Mestskej polície v Hnúšti za čas, ktorý nám venovali, pretože takéto skúsenosti sú nenahraditeľné. Ani si neviete predstaviť tie šťastné očká malých prvákov a druhákov, keď im pani učiteľky oznámili, že v stredu pôjdu na dopravné ihrisko do Hnúšte. Hneď ráno, pred odchodom, vítali pani riaditeľku slovami: “My ideme na bicykleéé…a na autobus do Hnúšte…a tešíme sa.” A táto radosť deti neopustila ani pri ceste autobusom do Hnúšte, lebo aj to bol pre niektorých z nich veľký zážitok. Po príchode na dopravné ihrisko nás už čakal pán policajt – náčelník mestskej polície, ktorý žiakom rozdal bicykle a oboznámil ich s jednotlivými zásadami bezpečnej jazdy. Po teoretickej časti si svoje zručnosti mohli malí cyklisti vyskúšať priamo na dopravnom ihrisku plnom značiek a križovatiek. Do školy sme sa vracali unavení, no plní nových zaujímavých zážitkov a tiež užitočných poznatkov. Myslím, že všetci odchádzali domov spokojní. Hlavne deti, pretože sa niečo naučili, ako sa správať na ceste , ako jazdiť na bicykloch a čo znamenajú jednotlivé dopravné značky.