Exkurzia v Múzeu praveku v Bojniciach

V apríli 2012 sa žiaci 6.7.8.a 9. ročníka zapojili do súťaže o praveku, ktorú organizovalo Múzeum praveku v Bojniciach. Bola to celoslovenská súťaž, do ktorej sa zapojilo okolo 150 škôl, 270 tried.
Žiakom 6. ročníka sa podarilo získať 1. miesto v súťaži. Znamenalo to, že dostali zadarmo autobus a vstup do múzea ako aj výukovú mapu o praveku.

A tak sme 8.júna 2012 ráno o 6:45 hodine nasadli do pristaveného autobusu.
39 žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže a 2 pani učiteľky PaedDr. Mária Bačkorová a Mgr. Eva Moncoľová, sme sa vydali na cestu do Bojníc, kde nám umožnili prežiť netradičnú hodinu dejepisu, počas ktorej sme sa preniesli v čase do určitého historického obdobia prostredníctvom dobových kostýmov, zbraní, nástrojov, rôznych predmetov, ktoré používal praveký lovec.
Pred jaskyňou, ktorá slúžila ako príbytok pravekému človeku sme rozoberali bytovú otázku neandertálcov, pravekých lovcov mamutov a súčasníkov.
Žiaci kládli otázky a objavovali aj to, čo im knihy neposkytnú, mohli sa dotknúť histórie.
Obzvlášť ich zaujal príbeh malého mamuta, ktorého po 40 000 rokoch objavili úplne zachovaného v Sibíri.

Využili sme medzipredmetové vzťahy a našou druhou zastávkou bola ZOO v Bojniciach.
Prírodopis, biológia a zoológia sú každodennou súčasťou nášho života a návšteva Zoo potvrdila, že vidieť cudzokrajné zvieratá na živo, je zážitkom, na ktorý budú žiaci dlho spomínať.
Cesta späť nám ubehla pomerne rýchlo. Žiakov sme oboznamovali so zaujímavosťami práve prechádzajúcich miest a obcí. Trochu unavení, ale spokojní a plní nových dojmov sme dorazili domov o 19.00 hod.