ZŠ Jesenské  
Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.


Inovovaný školský vzdelávací program:
ŠkVP ISCED 1
ŠkVP ISCED 2
ŠkVP ISCED A

Systém hodnotenia a klasifikácie:
   1. stupeň
   2. stupeň
   1. stupeň špec. trieda
   2. stupeň špec. triedaSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku:
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2020/21
2021/22

 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2023