ZŠ Jesenské
Jesenné prázdniny
budú od 28. októbra 2021 (štvrtok) do 1. novembra 2021 (pondelok). Vyučovanie začína dňa 2. novembra 2021 (utorok).

Pokyny pre rodičov a žiakov

k začiatku školského roka - 2. septembra 2021.

v prílohe:     Pokyny pre rodičov a žiakov
                    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Dôležitý oznam !!!

Od 3. mája 2021 – pri prezenčnej výučbe – ak je žiak v škole neprítomný 3 a viac dní
(vrátane soboty a nedele), zákonný zástupca žiaka je povinný vyplniť tlačivo č. 4
v prílohe:      Vyhlásenie zákonného zástupcu


Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od:
07.04.2021 do 26.4.2021

Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.
Podrobné informácie k zápisu do 1. ročníka


Vážení rodičia, milí žiaci!

Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí dňa 25.1.2021 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované
k 31.01. 2021

formou výpisu známok a doručením tohto výpisu v papierovej podobe zákonným zástupcom žiaka až po otvorení školy a nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie.
Na základe písomnej žiadosti <čítaj ďalej>


Vážení rodičia, milí žiaci,

dňom 11. januára 2021 bude vyučovanie po vianočných prázdninách pokračovať DIŠTANČNE na 1. aj na 2.stupni a v špeciálnych triedach.
Ohľadom nástupu do školy a podmienok nástupu do školy budeme informovať podľa pokynov ministerstva školstva.

Zmena mailovej adresy

Nová mailová adresa školy: sekretariat@zsjesenske.sk

Na základe vyhlášky

Úradu verejného zdravotníctva SR sa od 10. decembra 2020 ruší možnosť prezenčného vzdelávania
pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vstup do školy je povolený len s negatívnym testom (nie starším ako 7 dní)
Výnimkou sú žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ a špeciálnych tried.


Organizácia výchovy a vzdelávania od 9. novembra 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
 
Aktuálne nariadenie MŠVVaŠ SR:
Od 12. októbra 2020 sú povinné rúška aj na 1.stupni základných škôl.Cestovné
dochádzajúcim žiakom za mesiac jún vyplácame v dňoch 26.júna a 29.júna 2020 od 8:00 do 15:00 hod.

Vážení rodičia, milí žiaci!
22.6.2020 sa otvára brána našej školy aj pre žiakov 2.stupňa. Prosíme, nezabudnite si priniesť a pri rannom filtri (dezinfekcia rúk, meranie teploty) odovzdať vyhlásenie o zdravotnom stave (bez neho nemôže žiak do školy nastúpiť). Každý žiak musí mať 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.
Bližšie informácie ohľadom organizácie vyučovania Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.
Tešíme sa na Vás

Organizácia výchovy a vzdelávania od 1. júna 2020
Pokyn k organizácii výchovy a vzdelávania

Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie
Pokyn k hodnoteniu

Veľkonočné prázdniny
začínajú dňa 9. apríla 2020 (štvrtok) a končia 14. apríla 2020 (utorok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 15. apríla 2020 (streda).


Jarné prázdniny
začínajú dňa 24. februára 2020 (pondelok) a končia 28. februára 2020 (piatok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 2. marca 2020 (pondelok).

Fašiangový karneval žiakov I. stupňa
sa uskutoční dňa 31. januára 2020 v piatok o 9:30 hod. v kultúrnom dome obce Jesenské.

Polročné prázdniny
budú dňa 3. februára 2020 (pondelok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 4. februára 2020 (utorok).

Vianočné prázdniny
začínajú dňa 23. decembra 2019 (pondelok) a končia dňa 7. januára 2020 (utorok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 8. januára 2020 (streda).

Cestovné
žiakom vyplácame od 16. decembra do 19. decembra 2019
v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Ďakujeme.

Pozývame Vás na Vianočný program "Čaro Vianoc"
ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 2019 (v stredu)
v kultúrnom dome o 15:00 hod.
Tešíme sa na Váš úsmev, potlesk a dobrú náladu.

Vážení rodičia
zber papiera (časopisov, novín) pokračuje aj v šk. roku 2019/2020.
Zbierame aj vrchnáčiky z PET fliaš.

Testovanie žiakov 5. ročníka MONITOR
sa koná dňa 20. novembra (streda) 2019.

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnia testovania - Monitoru 5.

Žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci špeciálnych tried sa v tento deň (20.11.2019) učia podľa rozvrhu, Školský klub detí poobede bude v prevádzke.

Žiaci 6. až 9. ročníka majú v tento deň (20.11.2019) riaditeľské voľno.

Zbierka
Hodina deťom sa uskutoční dňa 11. novembra 2019.

Pozývame Vás na slávnostné podujatie pri príležitosti udelenia čestného názvu školy,
ktoré sa koná 29. októbra o 9:30 hod. v Kultúrnom dome v Jesenskom.

Program:
  • Slávnostné otvorenie a kultúrny program v dome kultúry.
  • Odhalenie pamätnej tabule v Základnej škole na Ulici mieru 154.
Všetkých srdečne pozývame.                Pozvánka:

Jesenné prázdniny
začínajú dňa 30. októbra 2019 (streda) a končia 1. novembra 2019 (piatok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 4. novembra 2019 (pondelok).

Celoškolské rodičovské združenie
26. septembra 2019 o 15:00 hod. sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie,
na ktoré Vás rodičia srdečne pozývame
  • 14:00 hod. - Rodičovská rada
  • 15:00 hod. - celoškolské rodičovské združenie
  • 16:00 hod. - triedne rodičovské združenie

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2022