ZŠ Jesenské
Oznam rodičom
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z., číslo: 2021/12811:1-A1810 z 12.4.2021 s účinnosťou:
1. od 19. apríla v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u obnovuje školské vyučovanie aj pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy,
2. od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u
  • obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,
  • obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení.
Podmienkou nástupu žiaka podľa uvedených termínov je negatívny test žiaka druhého stupňa a jeho jedného zákonného zástupcu.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka


Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od:
07.04.2021 do 26.4.2021

Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.
Podrobné informácie k zápisu do 1. ročníka


Dôležitý oznam

Vážení rodičia!
Na základe zlepšenia epidemiologickej situácie v okrese Rimavská Sobota sa
s účinnosťou od 22. marca 2021 obnovuje prezenčná forma vyučovania pre žiakov prvého stupňa ZŠ, školského klubu detí, špeciálnych tried (1.aj 2.st.) a skupiny 5+1 pre žiakov 2.st. ZŠ, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Školské stravovanie je zabezpečené.

               Mgr. Alena Vontorčíková, riaditeľka školy

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu


Vážení rodičia, milí žiaci!

Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí dňa 25.1.2021 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované
k 31.01. 2021

formou výpisu známok a doručením tohto výpisu v papierovej podobe zákonným zástupcom žiaka až po otvorení školy a nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie.
Na základe písomnej žiadosti <čítaj ďalej>


Vážení rodičia, milí žiaci,

dňom 11. januára 2021 bude vyučovanie po vianočných prázdninách pokračovať DIŠTANČNE na 1. aj na 2.stupni a v špeciálnych triedach.
Ohľadom nástupu do školy a podmienok nástupu do školy budeme informovať podľa pokynov ministerstva školstva.

Zmena mailovej adresy

Nová mailová adresa školy: sekretariat@zsjesenske.sk

Na základe vyhlášky

Úradu verejného zdravotníctva SR sa od 10. decembra 2020 ruší možnosť prezenčného vzdelávania
pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vstup do školy je povolený len s negatívnym testom (nie starším ako 7 dní)
Výnimkou sú žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ a špeciálnych tried.


Organizácia výchovy a vzdelávania od 9. novembra 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
 
Aktuálne nariadenie MŠVVaŠ SR:
Od 12. októbra 2020 sú povinné rúška aj na 1.stupni základných škôl.Cestovné
dochádzajúcim žiakom za mesiac jún vyplácame v dňoch 26.júna a 29.júna 2020 od 8:00 do 15:00 hod.

Vážení rodičia, milí žiaci!
22.6.2020 sa otvára brána našej školy aj pre žiakov 2.stupňa. Prosíme, nezabudnite si priniesť a pri rannom filtri (dezinfekcia rúk, meranie teploty) odovzdať vyhlásenie o zdravotnom stave (bez neho nemôže žiak do školy nastúpiť). Každý žiak musí mať 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.
Bližšie informácie ohľadom organizácie vyučovania Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.
Tešíme sa na Vás

Organizácia výchovy a vzdelávania od 1. júna 2020
Pokyn k organizácii výchovy a vzdelávania

Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie
Pokyn k hodnoteniu

Veľkonočné prázdniny
začínajú dňa 9. apríla 2020 (štvrtok) a končia 14. apríla 2020 (utorok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 15. apríla 2020 (streda).


Jarné prázdniny
začínajú dňa 24. februára 2020 (pondelok) a končia 28. februára 2020 (piatok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 2. marca 2020 (pondelok).

Fašiangový karneval žiakov I. stupňa
sa uskutoční dňa 31. januára 2020 v piatok o 9:30 hod. v kultúrnom dome obce Jesenské.

Polročné prázdniny
budú dňa 3. februára 2020 (pondelok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 4. februára 2020 (utorok).

Vianočné prázdniny
začínajú dňa 23. decembra 2019 (pondelok) a končia dňa 7. januára 2020 (utorok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 8. januára 2020 (streda).

Cestovné
žiakom vyplácame od 16. decembra do 19. decembra 2019
v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Ďakujeme.

Pozývame Vás na Vianočný program "Čaro Vianoc"
ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 2019 (v stredu)
v kultúrnom dome o 15:00 hod.
Tešíme sa na Váš úsmev, potlesk a dobrú náladu.

Vážení rodičia
zber papiera (časopisov, novín) pokračuje aj v šk. roku 2019/2020.
Zbierame aj vrchnáčiky z PET fliaš.

Testovanie žiakov 5. ročníka MONITOR
sa koná dňa 20. novembra (streda) 2019.

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnia testovania - Monitoru 5.

Žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci špeciálnych tried sa v tento deň (20.11.2019) učia podľa rozvrhu, Školský klub detí poobede bude v prevádzke.

Žiaci 6. až 9. ročníka majú v tento deň (20.11.2019) riaditeľské voľno.

Zbierka
Hodina deťom sa uskutoční dňa 11. novembra 2019.

Pozývame Vás na slávnostné podujatie pri príležitosti udelenia čestného názvu školy,
ktoré sa koná 29. októbra o 9:30 hod. v Kultúrnom dome v Jesenskom.

Program:
  • Slávnostné otvorenie a kultúrny program v dome kultúry.
  • Odhalenie pamätnej tabule v Základnej škole na Ulici mieru 154.
Všetkých srdečne pozývame.                Pozvánka:

Jesenné prázdniny
začínajú dňa 30. októbra 2019 (streda) a končia 1. novembra 2019 (piatok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 4. novembra 2019 (pondelok).

Celoškolské rodičovské združenie
26. septembra 2019 o 15:00 hod. sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie,
na ktoré Vás rodičia srdečne pozývame
  • 14:00 hod. - Rodičovská rada
  • 15:00 hod. - celoškolské rodičovské združenie
  • 16:00 hod. - triedne rodičovské združenie

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021