ZŠ Jesenské
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy Základná škola
Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu


učiteľ s aprobáciou matematika-fyzika/geografia/dejepis/chémia
s nástupom od 25.8.2021


Vzdelanie:
  • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ďalšie požiadavky:
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Svoje žiadosti posielajte najneskôr do 30.6.2021.                     

Kontakt:
Základná škola Janka Jesenského
Mieru 154
980 02 Jesenské

sekretariat@zsjesenske.sk
0911 298 447

Kontaktná osoba:
Mgr. Alena Vontorčíková

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021