Untitled 1
     
 

Zloženie rady školy v šk. roku 2020/2021

  

  Rada školy pri ZŠ Jesenské vo volebnom období od 10. mája 2016 do 10. mája 2020
bude pracovať v tomto zložení:
  za rodičov:
 

   

Gréta Mišuráková

Kristína Šťavinová (podpredsedníčka)

Lucia Bartková


 

za pedagogických pracovníkov:

 

Mgr. Katarína Fűkőová (predsedníčka)

Alena Bődová


 

za nepedagogických pracovníkov:

 

Irena Feledyová (zapisovateľka)

 

delegovaní za zriadovateľa:

 

Ondrej Kurek - poslanec obecného zastupiteľstva

Gabriel Czene - poslanec obecného zastupiteľstva

Katarína Pavelková - zamestnankyňa obecného úradu

Ing. Ján Albert - poslanec obecného zastupiteľstva

 

 

Spolu má Rada školy 11 členov.
Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice zriaďovateľom.

 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021