Riaditeľka školy
             

Riaditeľka školy:

Zástupca riaditeľky školy:

 

Mgr. Alena Vontorčíková

 

Mgr. Miroslava Gombalová

 

P
edagogickí zamestnanci:
 

1.A

2.A

3.A

4.A

  

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

 

1. špec. trieda

2. špec. trieda

 

Náboženská výchova

Matematika

Geografia, TsV

 

Koordinátor IKT:

Výchovný poradca:

Správca siete:

Asistentka učiteľa:

 

Absolventská prax:

 

Vychovávateľky:

 

Materská dovolenka:

     

 

 

PaedDr. Visnyaiová Beata

Mgr. Szekérová Denisa

Mgr. Jana Folková

Mgr. Ľubica Kováčová

 

Mgr. Šmidt Dušan - TsV, EtV

Mgr. Šmidt Dušan - TsV, EtV

Ing. Struhár Milan - Bio

Mgr. Auxtová Jana - Sjl, NbV 

Ing. Kovácsová Emília  - Anj   

 

Mgr. Gombošová Jana - špec. ped.

Mgr. Moncoľová Eva - špec. ped.

   

Mgr. Pavol Pribula  

Mgr. Mitterová Júlia  

Bc. Páterková Alena  

 

RNDr. Obročník Miroslav  - Inf,  odborný garant

Ing.  Struhár Milan

RNDr.  Obročník Miroslav 

Mgr. Lisičanová Jana

 

Enikõ Balogová

 

Bõdová Alena           

Diana Mezõ    

Mgr. Fűkőová Katarína

   učiteľka na materskej dovolenke        

 

       


 
Nepedagogickí zamestnanci:  
 

Hospodárka:

Školník:

Upratovačky:

 

Feledyová Irena

Záborský Pavel

Nagyová Judita

Nagyová Silvia

 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021