Kontakty

Riaditeľka školy: Mgr. Alena Vontorčíková Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Jana Auxtová Hospodárka: Irena Feledyová
Adresa školy: Základná škola Ul. mieru 154 98002 Jesenské okr. Rimavská Sobota Telefón: 047 5698101 Fax: 047 5698101 Mobil: 0911 298 447
riaditelka@zssjesenske.edu.sk zastupca@zssjesenske.edu.sk sekretaria@zssjesenske.edu.sk