Súťaže

Úspechy našich žiakov

 Andrea Gibalová 1. miesto v I. kategórii XII. ročníka “Dňa štúrovskej poézie”
 3. miesto v obvodnom kole súťaže v minifutbale žiakov, žiačok ZŠ “Mc Donald’s Cup”
Anna Kureková strieborné miesto pásmo v II. kategórii regionálnej súťažnej prehliadke detí v speve ľudových piesní
Kristína Nagyová bronzové miesto pásmo v I. kategórii regionálnej súťažnej prehliadke detí v speve ľudových piesní
 Richard Vranec zlaté miesto pásmo v II. kategórii regionálnej súťažnej prehliadke detí v speve ľudových piesní
Janka Auxtová 3. miesto v I. kategórii obvodného kola súťaže v prednese poézie a prózy “Hviezdoslavov Kubín”
VIII. trieda 2. miesto vo Vianočnom turnaji žiakov 5. – 9. ročníkov v halovom futbale
Silvia Kureková 3. miesto v okresnom kole výtvarnej časti súťaže v III. kategórii “Európa v škole”
 Jozef Bőd 3. miesto školského kola v kategórii Benjamíni informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
Anna Kureková 2. miesto školského kola v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
 Andrea Gibalová 3. miesto školského kola v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
Adrián Strýček úspešný riešiteľ celoštátne kolo v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
Sebastián Bálint úspešný riešiteľ celoštátne kolo v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
Silvia Kureková 1. miesto školského kola v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
 Adrian Strýček 2. miesto školského kola v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
 Terézia Kureková 3. miesto školského kola v kategórii Kadeti informatickej súťaži “iBOBOR 2012/2013″
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012
Kolektív žiakov 7.A za hodnotnú multimediálnu prácu v obvodnom kole súťaže Európa v škole v školskom roku 2011/2012