Návšteva poslancov NR SR, BBSK

Dňa 28. augusta nás navštívili poslanci Mgr. Michal Bagačka, poslanec NR SR, primátor mesta Hnúšťa, Ing. Peter Mináč, poslanec BBSK, primátor mesta Tisovec a JUDr. Pavel Struhár, poslanec BBSK. Poslanci sa zaujímali o chod školy a problémy s ktorými sa škola stretáva. Informovali sa o prebiehajúcom projekte “Moderná škola pre život”, ktorý na škole práve prebieha, pozreli si vybavenie tried interaktívnymi tabuľami i novú jazykovú učebňu.