Krúžky

Záujmové krúžky v šk. roku 2013/2014

kruzok1 kruzok2 Čitateľský - Mgr. Miroslava Gombalová

Divadelný - Mgr. Denisa Szekérová

Šikovné ruky - Mgr. Eva Moncoľová

Romale pohybový I. - Mgr. Marek Drak

Futbalový - Ing. Emília Kovácsová

Konverzácia v ANJ II. - Mgr. Jana Gombošová

Romale pohybový II. - RNDr. Miroslav Obročník

Počítačový – Mgr. Miroslava Gombalová

Slovenčina hrou - Mgr. Marek Drak

Športové hry - Mgr. Radoslav Vontorčík

Folklórny - Mgr. Juliana Mitterová

Prírodovedný - Mgr. Radoslav Vontorčík

Konverzácia v ANJ I.   – Mgr. Katarína Fűkőová

kruzok3 kruzok4