ŠKD

Školský klub detí

Zoznam žiakov ŠKD v školskom roku 2013/2014

I. oddelenie vychovávateľka
Alena Bődová
II. oddelenie vychovávateľka
Alexandra Penzešová
1. ročník

 1. Patrik Becher
 2. Karolína Čavnická
 3. Denis Halgaš
 4. Karol Kisantal
 5. Monika Lőcsosová
 6. Ádam Mede
 7. Márk Nagy
 8. Timotej Pavlov
 9. Lucia Pýchová
 10. Frederika Sláviková
 11. Emily Šťavinová
 12. Sebastián Radič
 13. Martin Tóth
 14. Marco Zagyi
 15. Nikola Vilhanová

3. ročník

 1. Janka Auxtová
 2. Ondrej Berki
 3. Dominika Balogová
 4. Klaudia Cibuľová
 5. Dávid Czene
 6. Sebastián Korych
 7. Vanesa Lévaiová
 8. Ema Slováková
 9. Zsolt Szekér
 10. Tomáš Visnyai
2. ročník

 1. Sebastian Berki
 2. Kristián Cibuľa
 3. Rebeka Danyiová
 4. Adam Gombala
 5. Simona Makóová
 6. Alexandra Máziková
 7. Ivana Štefáneková
 8. Adam Valentín Tóth
 9. Karina Putnokyová
 10. Samuel Vrťo

4. ročník

 1. Dávid Bencs
 2. Ákos Jakab
 3. Ondrej Kaločai
 4. Lucia Kisantalová
 5. Lea Kunová
 6. Cyntia Pelleová
 7. Erik Takács
 8. Stefan Varga

5. ročník

 1. Patrik Agócs
 2. Tifany Czeneová
 3. Marek Slovák
I. oddelenie 25 detí II. oddelenie 21 detí
Spolu : 46 detí
Výchovný vzdelávací program ŠKD Vnútorný organizačný poriadok ŠKD