Triedy

Zoznam tried v šk. roku 2013/2014

1.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Fűkőová Katarína

2.A trieda

Triedny učiteľ: PaedDr. Visnyaiová Beáta

3.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Denisa Szekérová

4.A trieda

Triedny učiteľ: PaedDr. Mária Bačkorová

5.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Mitterová Juliana

6.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Drak Marek

7.A trieda

Triedny učiteľ: Ing. Kovácsová Emília

8.A trieda

Triedny učiteľ: Ing. Struhár Milan

9.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Gombalová Miroslava

Špeciálna trieda
1. stupeň

Triedny učiteľ: Mgr. Moncoľová Eva

Špeciálna trieda
2. stupeň

Triedny učiteľ: Mgr. Gombošová Jana