Učitelia

Riaditeľka školy: Mgr. Alena Vontorčíková

Zástupca riaditeľky školy: RNDr. Miroslav Obročník

Pedagogickí zamestnanci:

1.A Mgr. Fűkőová Katarína
2.A PaedDr. Visnyaiová Beáta
3.A Mgr. Szekérová Denisa
4.A PaedDr. Bačkorová Mária
5.A Mgr. Mitterová Júlia – Mat, Fyz
6.A Mgr. Drak Marek – TeV
7.A Ing. Kovácsová Emília – AnJ
8.A Ing. Struhár Milan – Bio
9.A Mgr. Gombalová Miroslava – Sjl, Nej
1. špec. trieda Mgr. Gombošová Jana – špec. ped.
2. špec. trieda Mgr. Moncoľová Eva – špec. ped.
Správca siete: Mgr. Sebíňová Drahomíra – Nej
RNDr. Obročník Miroslav – odborný garant, koordinátor IKT
Výchovný poradca: Ing.. Struhár Milan
Asistent učiteľa: Mgr. Vontorčík Radoslav
Vychovávateľka: Bõdová Alena
Penzešová Alexandra
Materská dovolenka: Mgr. Auxtová Jana
Mgr. Foľková Jana
Mgr. Lisičanová Jana

Nepedagogickí zamestnanci:

Hospodárka: Feledyová Irena
Školník: Záborský Pavel
Upratovačky: Nagyová Judita
Nagyová Silvia