Žiacky parlament

Žiacky parlament

Školský rok 2012/2013

Zoznam členov žiackeho parlamentu: 4.ročník: Kristína Nagyová, Veronika Köbölová 5.ročník: Gabriel Zemančík, Renáta Jakubová 6.ročník: Veronika Patakiová, Richard Vranec 7. ročník: Daniela Bődová, Frederika Czetnerová 8.ročník: Kristína Borbášová, Adrián Strýček 9. ročník: Zuzana Bozóová, Boris Vilhan Koordinátor: Mgr. Miroslava Gombalová Funkcie členov žiackeho parlamentu: Predseda: Kristína Borbášová Podpredseda: Veronika Patakiová Sekcie Sekcia čistoty: Veronika Köbölová, Richard Vranec, Daniela Bődová, Frederika Czetnerová Sekcia školského časopisu: Kristínka Nagyová, Gabriel Zemančík, Renáta Jakubová, Veronika Patakiová Sekcia proti šikane: Kristína Borbášová, Adrián Strýček, Zuzana Bozóová, Boris Vilhan Koordinátor: Mgr. Miroslava Gombalová

Bodovanie čistoty tried
Hodnotiaca komisia: Veronika Patakiová- 6. ročník Frederika Czetnerová- 7. ročník Daniela Bődová- 7. ročník Veronika Köbölová-4.ročník Mgr. Miroslava Gombalová
Hodnotíme: - čistotu dlážky – usporiadanie lavíc – čistotu tabule – poriadok v skriniach a na oknách – celkový dojem

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŽIACKEHO PARLAMENTU na školský rok 2012/2013

 Mesiac Činnosť
SEPTEMBER Úvodné zasadnutie Predstavenie členov ako zástupcov jednotlivých tried Voľba predsedu, podpredsedu, seksie čistoty, časopis, s. proti šikane Schválenie stanov Schválenie plánu činnosti
OKTÓBER Zasadnutie školského parlamentu Bodovanie čistoty tried Halloween
NOVEMBER Zasadnutie školského parlamentu 16.11- Medzinárodný deň bez fajčenia Najkrajšia triedna výzdoba s vianočnou tematikou Príprava Mikuláša pre MŠ
DECEMBER Zasadnutie školského parlamentu 5.12 „Hnedý deň“- Svetový deň pôdy Najkrajšia triedna výzdoba s vianočnou tematikou- vyhodnotenie
 JANUÁR Zasadnutie školského parlamentu Hodnotenie prospechu a správania žiakov 14.2- „červený deň“- Valentínska pošta Miss a mister školy- vyhlásenie o najsympatickejšieho žiaka, žiačku, príprava akcie
FEBRUÁR Zasadnutie školského parlamentu Deň učiteľov MDŽ Miss a mister školy- príprava
MAREC Zasadnutie školského parlamentu Deň narcisov 7.4- „zelený deň“- Svetový deň zdravia 22.4- „modrý deň“- Svetový deň vody
APRÍL Zasadnutie školského parlamentu Deň matiek, Deň otcov
MÁJ Zasadnutie školského parlamentu Koncoročná akadémia- príprava
JÚN Záverečné zasadnutie školského parlamentu Vyhodnotenie práce Vyhodnotenie bodovania čistoty tried

Predkladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2012/2013 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémov týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov.