Školský výlet v Banskej Štiavnici

Dňa 14. júna 2012 sa uskutočnil výlet 5., 6. a 7. ročníka do Banskej Štiavnice. Žiaci navštívili Slovenské banské múzeum Kammerhof. V rámci projektu Škola v múzeu sa absolvovali aktivity, ktoré formou tvorivých dielní, kurzov, prezentácií, vychádzok v teréne rozvíjajú vedomosti v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy.
Prvou aktivitou bolo ryžovanie 24-karátového zlata. Každý žiak i učiteľ si vyskúšal ryžovanie a nájdený malý kúsok zlata dostal spolu s certifikátom. Následne žiaci súťažili v skupinkách medzi sebou. Snažili sa pomenovať pripravené kusy baníckeho náradia i oblečenia.
Po súťaži nasledovala prehliadka expozície Slovenského banského múzea.
Druhou aktivitou bolo pečenie chleba. Žiaci si z cesta umiesili chlieb, každý si označil ten svoj písmenkom alebo vzorom a následne sa piekol. Po upečení si každý zobral svoj chlieb domov, aby sa mohol doma pochváliť svojim pekárskym umením.
Navštívili sme aj atrakciu Banskej Štiavnice Banské múzeum v prírode – skanzen. Získali sme nezabudnuteľný zážitok fáraním do starej bane. V podzemnej expozícií sa žiaci dozvedeli jedinečným a názorným spôsobom o namáhavej práci baníkov, videli ukážky baníckej techniky a zažili, aké je to predierať sa úzkymi a temnými chodbami pod zemou. Na povrchu sa oboznámili s povrchovou expozíciou Náučnej geologickej expozície (súčasť projektu Geopark Banská Štiavnica), ktorá prezentuje geologický vývoj Slovenska a je vhodným miestom na výučbu predmetov, spojených s geológiou.
Po návštevách múzeí a ich expozícií žiaci dostali možnosť spoznať mesto a kúpiť si suveníry na pamiatku. Žiaci sa z výletu vrátili oddýchnutý, plný nových zážitkov a vedomostí.