Začiatok školského roka 2013 / 2014

 

Opäť v škole
(Elena Čepčeková)


Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva.

Vôňu poľa, šelest lesov
nesieme si v pamäti.
Teraz zas nám do lavice
jasné slnko zasvieti.

A pre pánov učiteľov
pozdrav z našej záhradky.
To sú kvietky, čo sme z jari
sami siali na hriadky.

Zazvoň krajom, naša pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok dnes začína.

Na začiatku školského roka nás privítalo nádherné slniečko, učitelia a spolužiaci. Veľa úspechov nám poprial pán starosta G. Mihályi a pani V. Sebőková metodička SŠÚ Jesenské.

…a hurá do učenia !