Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a Timravina studnička

Školské kolo prednesu

Dňa 26.9.2013 malo hovorené slovo na našej škole sviatok. Uskutočnilo sa školské kolo v prednese. Prebehli hneď dve súťaže- Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (prednes slovenskej rozprávky) a Timravina studnička (prednes pôvodnej slovenskej prózy). Po pekných výkonoch, zaujímavých ukážkach a zaslúženom potlesku sa zrodili tieto výsledky:
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
1.kategória (2.-4.ročník): 1. Janka Auxtová (3.roč.)
2. Ivanka Štefáneková (2.roč.)
3. Alexandra Máziková (2.roč.)
2.kategória (5.-7.ročník): 1. Andrejka Gibalová (7.roč.)
2. Patrik Bitala (7.roč.)
3. Tifany Czeneová (5.roč.)
3.kategória (8.-9.roč.): 1. Kamilka Purdeková (8.roč.)

Timravina studnička
1.kategória (2.-4.ročník): 1. Simonka Makóová (2.roč.)
2. Samko Vilhan (4.roč.)
3. Adamko Gombala (2.roč.)
2.kategória (5.-7.ročník): 1. Anička Kureková (7.roč.)
2. Vivien Teleková (5.ročník)
3. Veronika Köbölová (5.roč.)
3.kategória (8.-9.roč.): 1. Ľubko Auxt (8.roč.)
2. Frederika Czetnerová (8.roč.)

Všetkým víťazom, ale i ostatným šikovným recitátorom, blahoželáme k výborným výkonom a už teraz sa tešíme na ďalšiu recitačnú súťaž.