ZŠ Jesenské    
 
archiv/2013_2014/goticka_cesta/intro.jpg
Exkurzia Gotická cesta


Gotická cesta - južná časť

Cieľom exkurzie bolo rozšíriť vedomosti z dejepisu, výtvarnej výchovy ,literatúry a získať informácie o sakrálnych historických pamiatkach na Gemeri.
Navštívili sme 2 kostoly v Rimavských Jánovciach -
.Obec vznikla v 13. storočí pri benediktínskom opátstve. Zaujal nás kostol sv. Jána Krstiteľa – ide o pôvodne románsku baziliku s masívnym dvojvežovým západným priečelím. Dnešnú podobu stavba dostala po požiari v roku 1857. Vnútorná výzdoba rešpektuje stredovekú ikonografiu.
Druhý kostol patrí reformovanej cirkvi ,pochádza zo 14. storočia. Zachovala sa v pôvodnom stave empora a kazateľnica. Žiaľ fresky sú zakryté bielym náterom a kazetový strop zakryli doskami.

Žíp

Obec bola osídlená v druhej polovici 13. storočia, prvá písomná zmienka o nej sa viaže k roku 1295. Dominantou obce je gotický evanjelický kostol reformovanej cirkvi z druhej polovice 14. storočia. Stredoveké nástenné maľby, ktoré sa zachovali vo fragmentoch sa výraznou rustikalizáciou odlišujú od väčšiny gemerskej maliarskej produkcie konca 14. a začiatku 15. storočia. Zvláštnosťou kostola je motív iluzívneho maľovaného oltára.

Číž

Prvá písomná zmienka: z roku 1274 Pri kopaní studne v obci Číž bol v 60. rokoch 19. storočia objavený liečivý jódo-brómový prameň. Dnes je obec Číž známa svojimi kúpeľmi, ktoré prinášajú úľavu pre pacientov s chorobami kĺbov, svalstva a chrbtice.

Exkurzia bola tematicky zaujímavá a prispôsobená vedomostiam a záujmom žiakov.
Cieľ exkurzie bol splnený, žiaci sa zoznámili s južnou časťou Gotickej cesty v našom okrese. Obohatili si svoje vedomosti o rodnom Gemeri. Prežil netradičnú hodinu dejepisu vďaka skúseným pracovníčkam GMOSu , ktorý akciu pripravil.
Exkurzie sa zúčastnilo 6 žiakov 7.8. ročníka .
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024