ZŠ Jesenské    
 
archiv/2014_2015/beh_jj/intro.png
Beh Janka Jesenského v Jesenskom


1. ročník

16. jún 2015

V uplynulých dňoch Základná škola na Ulici mieru 154 v Jesenskom v spolupráci s Obecným úradom v Jesenskom usporiadala 1. ročník podujatia „ Beh Janka Jesenského“.
K tomuto kroku vedenie školy viedol záujem získať pomenovanie školy podľa tohto významného slovenského spisovateľa. Podľa internetových zistení meno Janka Jesenského na Slovensku nenesie žiadna základná škola, len jedno gymnázium. Ako uvádzajú zdroje aj obec Jesenské je pomenovaná podľa neho. Stalo sa tak v roku 1948, keď názov obce Feledince bol zmenený na Jesenské. Obyvatelia obce do dnes používajú v maďarskom jazyku pomenovanie „ Feled“. Vieme, že JuDr. Janko Jesenský, bol významný predstaviteľ slovenskej modernej prózy, autor jedného z najlepších satirických románov. Ako prvý získal ocenenie národný umelec. Z jeho života je známe, že hoci sa narodil v Martine, v tom období meste národného hnutia, študoval aj na Lýceu v Rimavskej Sobote. Po štúdiách v roku 1905 zložil v Budapešti advokátsku skúšku. Okrem iných miest pôsobil v rokoch 1919 – 1922 ako župan Gemersko – malohontskej župy v Rimavskej Sobote. Jeho tvorba je rozsiahla a je dobré na ňu nezabúdať. Aj to je jeden z podnetov ,prečo získať jeho meno pre našu školu. Zorganizovanie Behu Janka Jesenského je prvým podujatím, aby škola mohla získať jeho meno.
Behu sa zúčastnili „ mladí i starí“. Účastníci boli zaradení do kategórií podľa veku, tomu bola prispôsobená i dĺžka trate. Behu sa zúčastnilo pomerne dosť súťažiacich (86). V kategórii detí od 6 rokov do 10 sa na 1. mieste umiestnil Marco Zagyi z našej školy. V kategórii dievčat od 10 do 15 rokov vyhrala Michelle Megelová zo ZŠ Š. M.Daxnera v Rimavskej Sobote. V tej istej kategórii chlapci zvíťazil Denis Dudek z rovnakej školy. V kategórii dorast dievčatá vyhrala Daniela Bődová z našej školy. Medzi chlapcami zvíťazil Richard Halász zo Združenej strednej školy na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote. V kategórii žien od 18 do 35 rokov zvíťazila Alena Bődová ml. z Jesenského. Víťazom medzi mužmi sa stal Róbert Belányi zo Združenej strednej školy na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote. Všetkých nás veľmi potešilo, že sa bežať odhodlali aj muži a ženy vo veku 35 až 50 rokov. Víťazkou sa stala Andrea Patakiová z Jesenského a z mužov Ivan Bábel z Odessy (Ukrajina), pôvodom z Jesenského. Veľkej popularite sa tešili súťažiaci v kategórii deti do 6 rokov s rodičom. Víťazmi sa stali Chiara Kureková so svojím oteckom.
Po dobre odvedenej práci nasledovalo skromné občerstvenie a chutný guláš. Organizátori, súťažiaci aj ostatní účastníci sa tešili zo zdarného priebehu. K tomu prispela spolupráca s obecným úradom a ich finančná podpora za čo ďakujeme. Poďakovanie patrí aj sponzorom: Kompas s.r.o Jesenské a reštaurácii Nostalgia v Jesenskom. Ďakujeme aj hosťom, ktorí prišli medzi nás, či už podporiť súťažiacich a organizátorov pre dobrú vec. Patrili k nim: Mgr. Kamil Migra, Mgr. Vladimír Kobelovský, Mgr, Mgr. Valéria Sebőková, Ing. Peter Mináč primátor mesta Tisovec, predseda ZMOGaM, zástupca štátnej školskej inšpekcie pán Mgr. Jaroslav Malček, kolegovia telocvikári zo základných a stredných škôl v okrese Rimavská Sobota.
1. ročník Behu Janka Jesenkého máme za sebou. Neostáva nám, len tešiť sa na ten ďalší a naďalej vyvíjať nové aktivity, ktoré nám prinesú pomenovanie školy na Základná škola Janka Jesenského.
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024