ZŠ Jesenské    
 
archiv/2016_2017/dopravna_vychova/intro.jpg
Návšteva dopravného ihriska v Hnúšti


Návšteva dopravného ihriska sa uskutočnila dňa 29.9.2016 pre žiakov 1.a 2.ročníka a 30.9.2016 pre žiakov 3.a 4.ročníka na detskom dopravnom ihrisku v Hnúšti.

Ani si neviete predstaviť tie šťastné očká malých prvákov a druhákov, keď im pani učiteľky oznámili, že vo štvrtok pôjdu na dopravné ihrisko do Hnúšte. Táto radosť deti neopustila ani pri ceste autobusom do Hnúšte, lebo aj to bol pre niektorých z nich veľký zážitok. Po príchode na dopravné ihrisko nás už čakal pán policajt - náčelník mestskej polície a jeho pomocníci, ktorý žiakov rozdelil do dvoch skupín podľa tried.
Do prvej skupiny boli zaradený naši prváci. Pán policajt im ukazoval a vysvetľoval dopravné značky. Potom žiakom rozdal bicykle a oboznámil ich s jednotlivými zásadami bezpečnej jazdy. Po teoretickej časti si svoje zručnosti mohli malí cyklisti vyskúšať priamo na dopravnom ihrisku plnom značiek a križovatiek.
Druhú skupinu tvorili druháci, jazdili na bicykloch cez rôzne prekážky a pritom sa im meral čas. V piatok boli tretiaci a štvrtáci rozdelení tiež do dvoch skupín.
Do školy sme sa vracali unavení, no plní nových zaujímavých zážitkov a tiež užitočných poznatkov.
Myslím, že všetci odchádzali domov spokojní. Hlavne deti, pretože sa niečo naučili, ako sa správať na ceste , ako jazdiť na bicykloch a čo znamenajú jednotlivé dopravné značky.
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2023