ZŠ Jesenské    
 
archiv/2016_2017/eu_den_jazykov/intro.jpg
Európsky deň jazykov


Dňa 26. 9. 2016 spoločensko-vedné PK organizovalo podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci jednotlivých ročníkov 2. stupňa si celý týždeň pripravovali projekty. Pracovali v skupinách na vyučovaní aj doma. Každá trieda mala pridelenú jednu krajinu, o ktorej si mali hľadať informácie týkajúce sa jazyka, kultúry a iných zaujímavostí.
Do Domu kultúry prijali pozvanie aj žiaci z 1. stupňa spolu s vyučujúcimi. Jednotlivé ročníky sa postupne prezentovali so svojimi výstupnými prácami. Piataci otvorili podujatie prezentáciou Slovenska spojenou s ochutnávkou pagáčov a placiek. Ďalšou krajinou bolo Poľsko, ktoré predstavili siedmaci. Žiaci 6. ročníka nám predstavili Českú republiku a po nich nasledovali deviataci a rozprávali o Maďarsku. Program spestrili žiaci Špeciálnej triedy ukážkou rómskych tancov. Na záver sa predstavili ôsmaci a veľmi zaujímavým spôsobom porozprávali o Rakúsku. Dokonca nás navštívila cisárovná Sisy a porozprávala o svojom živote na cisárskom dvore.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je priblížiť kultúru a jazyk európskych krajín a vzbudiť záujem žiakov o učenie sa cudzích jazykov. Podujatie sa stretlo s úspechom a žiaci prejavili záujem o prácu aj samotnú prezentáciu. V budúcnosti plánujeme v podobných aktivitách pokračovať.
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024