ZŠ Jesenské    
 
archiv/2017_2018/dopravna_vychova/intro.jpg
Návšteva dopravného ihriska v Hnúšti


Dopravné ihrisko sa uskutočnilo dňa 26.9.2017 pre žiakov 3.4. a 5.ročníka a 27.9.2017 pre žiakov 1.a 2.ročníka na detskom dopravnom ihrisku v Hnúšti.
Prihlásilo sa 73 žiakov.
Cieľom by bolo preskúšanie vedomostí o dopravných značkách a výbave cyklistu, možnosť vyskúšať si cestnú premávku naživo - na bicykloch.
Na záver by sme sa chceli potom poďakovať zamestnancom Mestskej polície v Hnúšti za čas, ktorý nám venovali, pretože takéto skúsenosti sú nenahraditeľné.

Ani si neviete predstaviť tie šťastné očká malých prvákov a druhákov, keď im pani učiteľky oznámili, že vo štvrtok pôjdu na dopravné ihrisko do Hnúšte. Táto radosť deti neopustila ani pri ceste autobusom do Hnúšte, lebo aj to bol pre niektorých z nich veľký zážitok. Po príchode na dopravné ihrisko nás už čakal pán policajt - náčelník mestskej polície a jeho pomocníci, ktorý žiakov rozdelil do dvoch skupín podľa tried.
Do prvej skupiny boli zaradený naši prváci. Pán policajt im ukazoval a vysvetľoval dopravné značky. Potom žiakom rozdal bicykle a oboznámil ich s jednotlivými zásadami bezpečnej jazdy. Po teoretickej časti si svoje zručnosti mohli malí cyklisti vyskúšať priamo na dopravnom ihrisku plnom značiek a križovatiek.
Druhú skupinu tvorili druháci, jazdili na bicykloch cez rôzne prekážky a pritom sa im meral čas. V piatok boli tretiaci a štvrtáci rozdelení tiež do dvoch skupín.
Do školy sme sa vracali unavení, no plní nových zaujímavých zážitkov a tiež užitočných poznatkov.
Myslím, že všetci odchádzali domov spokojní. Hlavne deti, pretože sa niečo naučili, ako sa správať na ceste , ako jazdiť na bicykloch a čo znamenajú jednotlivé dopravné značky.
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024