ZŠ Jesenské    
 
archiv/2019_2020/beseda_oslobodenie/intro.gif
75. výročie oslobodenia obce Jesenské


Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Jesenské sme na našej škole prijali vzácnu návštevu.
Naše pozvanie na besedu prijal vojnový veterán, priamy účastník 2. svetovej vojny a protifašistického odboja plk. Ladislav Sládek s manželkou Ruženkou. Spoločnosť mu robili JUDr. J.Pupala, Mgr. J. Mitter a starosta obce Jesenské Mgr. G.Mihályi, Phd.

Žiaci 8. a 9.ročníka počúvali jeho životný príbeh so zatajeným dychom. Už ako 16-
-ročný chlapec bez slova odišiel z domu. Odmietal nastúpiť do krutého výcviku chlapcov v príprave na vojnu. Cieľom odvážneho mladíka bolo dostať sa do Československej armády. Zážitky z hrôz vojny, následného oslobodzovania, ale aj jeho pôsobenie v armáde a ďalšia kariéra pána Sládka ako pedagóga, žiakov zaujali.
Jeho rozprávanie miestami dopĺňala manželka i JUDr. Pupala, ktorý žiakom ozrejmoval históriu daného obdobia.
Rozprávanie pokračovalo prezentáciou starostu obce o oslobodzovaní Jesenského. Toto doplnil zaujímavými faktami, obrazovým materiálom.

V závere dostal slovo opäť pán Sládek a ochotne odpovedal žiakom na ich otázky.
Stretnutie s týmto človekom bolo výnimočné. Výnimočným ho robil on sám. Obdivuhodné je jeho zanietenie podávať svoj príbeh ďalej aj v úctyhodnom veku 92 rokov. Mladá generácia má tak šancu uvedomiť si hrôzu vojny, utrpenie, dobu, keď vyhasínali životy, rozpadali sa rodiny.
Pán Sládek má však ešte jeden vzácny dar. Napriek všetkému prežitému si zachoval „iskru v oku“, humor, životný optimizmus a pokoru.
Okrem svojho príbehu tak zanechal v poslucháčoch aj kus „človečiny“. Rozprávanie s ním nám v tomto predvianočnom čase pripomenulo, akou hodnotou je v živote človeka mier, sloboda, možnosť tráviť čas s láskou a v porozumení v kruhu svojich blízkych.

Mgr. Miroslava Gombalová
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024