ZŠ Jesenské    
 
archiv/2019_2020/janko_jesensky/intro.jpg
Zapožičanie čestného názvu školy


„Počúvajte, čo sa stalo, čo máme nového. Oddnes sme Základná škola Janka Jesenského...“

Tieto slová úvodnej piesne otvorili slávnosť, ktorá sa u nás konala 29.10.2019 pri príležitosti zapožičania čestného názvu školy. Podujatie bolo vyvrcholením viacročného úsilia našej školy o získanie čestného názvu.
Predchádzalo tomu veľa práce. Výber osobnosti, preukázanie spojitosti s našou školou, hľadanie dokumentov v archíve.... Na našu veľkú radosť sa to podarilo a mohli sme začať s prípravou slávnostného podujatia. Tou žila celá škola. Chystala sa výzdoba, pripravovali sa pozvánky a samozrejme, pestrý kultúrny program. O ten sa postarali naše šikovné deti so svojimi pedagógmi. Pracovali s nadšením, veľmi zodpovedne, príprave venovali veľa času a energie. Výsledkom bol krásny program, ktorý pobavil, poučil, dojal a naplnil nás pocitom hrdosti.
V tento deň nás navštívilo množstvo pozvaných hostí, rodičov žiakov a ďalších priateľov, ktorí sa rozhodli nás podporiť. Sála kultúrneho domu sa zaplnila a všetci sme si užívali krásny program. Tance, piesne, divadelná scénka, prednes a zaujímavá prezentácia o Jankovi Jesenskom divákov zaujali a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom.
Odmena prišla aj v podobe certifikátu, ktorý pani riaditeľke Mgr. Alene Vontorčíkovej odovzdal generálny tajomník služobného úradu MŠVVaŠ SR Ing. Mário Schrenkel a asistovala mu aj vedúca odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr. Oľga Búryová. Stali sme sa nositeľmi mena Základná škola Janka Jesenského.
Následne sme sa všetci presunuli pred budovu školy, kde bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude každému dávať na známosť, kto je naším patrónom. Spontánna radosť a potlesk našich žiakov hriali pri srdiečku.
Vyšlo to! Pocit, radosti, zadosťučinenia, hrdosti, spolupatričnosti bol dôkazom toho, čo všetko dokážeme, ak sa spojíme pre dobrú vec. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa o túto akciu pričinili: pedagógom, žiakom, rodičom, všetkým zamestnancom školy, pánovi starostovi našej obce Mgr. Gabrielovi Mihályimu Phd., sponzorom, zamestnancom školskej jedálne, kultúrneho domu a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol.


Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2023