ZŠ Jesenské  
Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.


Inovovaný školský vzdelávací program:
Je k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy

Školský poriadok
   Školský poriadokSystém hodnotenia a klasifikácie:
   1. stupeň
   2. stupeňSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku:
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2020/21
2022/23Zoznam pomôcok pre jednotlivé triedy, predmety v šk. roku:
1. ročník
       
2. ročník
       
3. ročník
       
4. ročník
       
5. ročník
       
6. ročník
       
7. ročník
       
8. ročník
       
9. ročník
       

 
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024