Untitled 1
   
 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

  

Kto, čo, kde, kedy, ako, prečo?
 

Výpožičná doba:

      

Utorok a štvrtok  

                                                               9:35 - 9:50      

         13:15 - 14:00          


Vedúca knižnice: Mgr. Jana Zajicová

 

Aby deti chodili do knižnice rady, treba im vytvoriť príjemné prostredie. Preto je interiér knižnice zariadený novým, moderným nábytkom, aby sem deti mohli chodiť i na vyučovacie hodiny, besedy či iné akcie, a aby sa do knižnice rady vracali.

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania, ale aj v mimo vyučovacom čase, pri práci krúžkov.
Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov. 
Keď prestávaš byť naším žiakom, odovzdaj do knižnice všetky požičané knihy!!!
                                        

                           

Základné desatoro knižnice

1. Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.
2. Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

3. Niektoré knihy slúžia iba na štúdium v školskej knižnici ( napr. encyklopédie, slovníky).

4. Vypožičiavanie kníh je bezplatné.
5. Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky.

6. Výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s vedúcim knižnice.
7. Vypožičanú knihu si skontroluj, nedostatky nahlás vedúcemu knižnice.
8. Vypožičanú knihu vráť v takom stave, v akom si si ju požičal
9. Poškodenie alebo stratu knihy nahlás vedúcemu knižnice.
10. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom .

    

   

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024