ZŠ Jesenské
Riaditeľstvo ZŠ Janka Jesenského, Mieru 154 Jesenské oznamuje, že 6. júna 2023 (pondelok)
bude z dôvodu zabezpečenia aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov našej školy riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka a špeciálnej triedy. Všetci stravníci školskej jedálne budú z obedov odhlásení.

Vážení rodičia,
príspevok MŠVVaŠ SR na školu v prírode pre žiakov 2. - 4.ročníka, ktorí sa školy v prírode zúčastnili, sa bude vyplácať 9. až 11. mája 2023 v čase od 8:00 do 15:00 hod. u hospodárky školy.

Riaditeľstvo ZŠ Janka Jesenského, Mieru 154 Jesenské oznamuje, že 02. mája 2023 (utorok)
bude z dôvodu zabezpečenia aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov našej školy riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka a špeciálnej triedy. Vyučovanie, bude pokračovať v stredu 03.05.2023 . Všetci stravníci školskej jedálne budú z obedov odhlásení.

Veľkonočné prázdniny
budú od 6. apríla 2023 (štvrtok) do 11. apríla 2023 (utorok). Vyučovanie začína dňa 12. apríla 2023 (streda).

Dopravné dochádzajúcim žiakom
bude vyplácané v dňoch 17. - 20. apríla od 8:00 - 15:00 hod.

Dopravné dochádzajúcim žiakom
bude vyplácané v dňoch 17. - 20. apríla od 8:00 - 15:00 hod.

Veľkonočné prázdniny
budú od 6. apríla 2023 (štvrtok) do 11. apríla 2023 (utorok). Vyučovanie začína dňa 12. apríla 2023 (streda).

Riaditeľské voľno
Dňa 22. marca 2023 bude z dôvodu Testovania-9 udelené žiakom 5. - 8. ročníka a špeciálnej triedy riaditeľské voľno.
Zo stravy budú žiaci vyhlásení.
harmonogram Testovania-9

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční 04. apríla 2023 o 15:00 hod.
v budove Elokovaného pracoviska na ulici Školskej 250, 980 02 Jesenské
Podrobnosti zápisu do 1. ročníka

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa od 21.2.2023 z dôvodu zvýšeného počtu respiračných ochorení prerušuje vyučovanie na 7 dní do 27.2.2023 (vrátane).
Nebude ani dištančné vyučovanie.
Žiaci sú zo stravy v ŠJ odhlásení.

Jarné prázdniny
budú od 27. februára 2023 (pondelok) do 3. marca 2023. Vyučovanie začína dňa 6. marca 2023 (pondelok).

Vianočné prázdniny
budú od 23. decembra 2022 (piatok) do 6. januára 2023. Vyučovanie začína dňa 9. januára 2023 (pondelok).

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na vianočný program
"Čaro Vianoc", ktorý sa uskutoční 14. decembra
o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Jesenskom.
Tešíme sa na Vás.

Vážení rodičia, milí žiaci
riaditeľstvo Základnej školy J.Jesenského, Mieru 154 v Jesenskom Vám oznamuje, že v dňoch
23.11.- 25.11.2022 bude žiakom 5.-9. ročníka a špeciálnej triedy udelené mimoriadne riaditeľské voľno a to z dôvodu rekonštrukcie kotolne a vykurovacích telies v hlavnej budove na ulici Mieru 154. Žiaci budú zo stravy v ŠJ vyhlásení.

Ďakujeme za pochopenie.

Jesenné prázdniny
budú od 28. októbra 2022 (piatok) do 1. novembra 2022 (utorok). Vyučovanie začína dňa 2. novembra 2022 (streda).

Vážení rodičia,
pozývame Vás na celoškolské a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 19. septembra 2021 o 15:00 hod. v hlavnej budove (Mieru 154).
Rada rodičovského združenia je o 14:00 hod.
Tešíme sa na stretnutie.

Usmernenie riaditeľky školy pre zákonných zástupcov
k organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023 na Základnej škole Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
(akutalizované 2. septembra 2022)

Usmernenie riaditeľky školy...

Aktuálne tlačivá
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

Riaditeľstvo Základnej školy Janka Jesenského,
Mieru 154 v Jesenskom Vám oznamuje, že dňa
06. apríla 2022 bude žiakom 5.-8. ročníka udelené riaditeľské voľno a to z dôvodu celoslovenského
Testovania-9. Žiaci 1.-4.ročníka a špeciálnej triedy sa učia podľa rozvrhu.

Riaditeľstvo Základnej školy Janka Jesenského,
Mieru 154 v Jesenskom Vám oznamuje, že dňa
18. mája 2022 bude žiakom 6.-9. ročníka udelené riaditeľské voľno a to z dôvodu celoslovenského
Testovania-5. Žiaci 1.-4.ročníka a špeciálnej triedy sa učia podľa rozvrhu.

Dopravné
  žiakom bude vyplácané v dňoch 27., 28. a 29. júna 2022 (pondelok, utorok, streda), v čase od 8:00 - 15:00 hod.

Dopravné
žiakom bude vyplácané v dňoch 13., 15. a 17. decembra 2021
(pondelok, streda, piatok), v čase od 8:00 - 15:00 hod.
cez okno hospodárky školy (od dvora).
Prosíme nevstupovať do budovy školy!
(prípadne volať na tel. číslo 0911 298 447)

Vianočné prázdniny
budú od 18. decembra 2021 (sobota) do 9. januára 2022 (nedeľa). Vyučovanie začína dňa 10. januára 2022 (pondelok).

Riaditeľka ZŠ, Ulica mieru 154 v Jesenskom oznamuje,
že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o organizácii škol. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

poskytuje       

5. novembra 2021 (piatok) žiakom ZŠ riaditeľské voľno

z organizačných dôvodov.

V tento deň nebude prebiehať dištančné vyučovanie, nebude v prevádzke školský klub detí a žiaci budú vyhlásení zo školskej jedálne.

Jesenné prázdniny
budú od 28. októbra 2021 (štvrtok) do 1. novembra 2021 (pondelok). Vyučovanie začína dňa 2. novembra 2021 (utorok).

Pokyny pre rodičov a žiakov

k začiatku školského roka - 2. septembra 2021.

v prílohe:     Pokyny pre rodičov a žiakov
                    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Dôležitý oznam !!!

Od 3. mája 2021 – pri prezenčnej výučbe – ak je žiak v škole neprítomný 3 a viac dní
(vrátane soboty a nedele), zákonný zástupca žiaka je povinný vyplniť tlačivo č. 4
v prílohe:      Vyhlásenie zákonného zástupcu


Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od:
07.04.2021 do 26.4.2021

Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.
Podrobné informácie k zápisu do 1. ročníka


Vážení rodičia, milí žiaci!

Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva, na svojom zasadnutí dňa 25.1.2021 prerokovala a odsúhlasila spôsob hodnotenia žiakov Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom, v 1. polroku školského roka 2020/2021 a uzniesla sa na tomto závere:

Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021 bude realizované
k 31.01. 2021

formou výpisu známok a doručením tohto výpisu v papierovej podobe zákonným zástupcom žiaka až po otvorení školy a nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie.
Na základe písomnej žiadosti <čítaj ďalej>


Vážení rodičia, milí žiaci,

dňom 11. januára 2021 bude vyučovanie po vianočných prázdninách pokračovať DIŠTANČNE na 1. aj na 2.stupni a v špeciálnych triedach.
Ohľadom nástupu do školy a podmienok nástupu do školy budeme informovať podľa pokynov ministerstva školstva.

Zmena mailovej adresy

Nová mailová adresa školy: sekretariat@zsjesenske.sk

Na základe vyhlášky

Úradu verejného zdravotníctva SR sa od 10. decembra 2020 ruší možnosť prezenčného vzdelávania
pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vstup do školy je povolený len s negatívnym testom (nie starším ako 7 dní)
Výnimkou sú žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ a špeciálnych tried.


Organizácia výchovy a vzdelávania od 9. novembra 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
 
Aktuálne nariadenie MŠVVaŠ SR:
Od 12. októbra 2020 sú povinné rúška aj na 1.stupni základných škôl.Cestovné
dochádzajúcim žiakom za mesiac jún vyplácame v dňoch 26.júna a 29.júna 2020 od 8:00 do 15:00 hod.

Vážení rodičia, milí žiaci!
22.6.2020 sa otvára brána našej školy aj pre žiakov 2.stupňa. Prosíme, nezabudnite si priniesť a pri rannom filtri (dezinfekcia rúk, meranie teploty) odovzdať vyhlásenie o zdravotnom stave (bez neho nemôže žiak do školy nastúpiť). Každý žiak musí mať 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.
Bližšie informácie ohľadom organizácie vyučovania Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.
Tešíme sa na Vás

Organizácia výchovy a vzdelávania od 1. júna 2020
Pokyn k organizácii výchovy a vzdelávania

Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie
Pokyn k hodnoteniu

Veľkonočné prázdniny
začínajú dňa 9. apríla 2020 (štvrtok) a končia 14. apríla 2020 (utorok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 15. apríla 2020 (streda).


Jarné prázdniny
začínajú dňa 24. februára 2020 (pondelok) a končia 28. februára 2020 (piatok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 2. marca 2020 (pondelok).

Fašiangový karneval žiakov I. stupňa
sa uskutoční dňa 31. januára 2020 v piatok o 9:30 hod. v kultúrnom dome obce Jesenské.

Polročné prázdniny
budú dňa 3. februára 2020 (pondelok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 4. februára 2020 (utorok).

Vianočné prázdniny
začínajú dňa 23. decembra 2019 (pondelok) a končia dňa 7. januára 2020 (utorok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 8. januára 2020 (streda).

Cestovné
žiakom vyplácame od 16. decembra do 19. decembra 2019
v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Ďakujeme.

Pozývame Vás na Vianočný program "Čaro Vianoc"
ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 2019 (v stredu)
v kultúrnom dome o 15:00 hod.
Tešíme sa na Váš úsmev, potlesk a dobrú náladu.

Vážení rodičia
zber papiera (časopisov, novín) pokračuje aj v šk. roku 2019/2020.
Zbierame aj vrchnáčiky z PET fliaš.

Testovanie žiakov 5. ročníka MONITOR
sa koná dňa 20. novembra (streda) 2019.

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnia testovania - Monitoru 5.

Žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci špeciálnych tried sa v tento deň (20.11.2019) učia podľa rozvrhu, Školský klub detí poobede bude v prevádzke.

Žiaci 6. až 9. ročníka majú v tento deň (20.11.2019) riaditeľské voľno.

Zbierka
Hodina deťom sa uskutoční dňa 11. novembra 2019.

Pozývame Vás na slávnostné podujatie pri príležitosti udelenia čestného názvu školy,
ktoré sa koná 29. októbra o 9:30 hod. v Kultúrnom dome v Jesenskom.

Program:
  • Slávnostné otvorenie a kultúrny program v dome kultúry.
  • Odhalenie pamätnej tabule v Základnej škole na Ulici mieru 154.
Všetkých srdečne pozývame.                Pozvánka:

Jesenné prázdniny
začínajú dňa 30. októbra 2019 (streda) a končia 1. novembra 2019 (piatok).
Do školy žiaci nastúpia dňa 4. novembra 2019 (pondelok).

Celoškolské rodičovské združenie
26. septembra 2019 o 15:00 hod. sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie,
na ktoré Vás rodičia srdečne pozývame
  • 14:00 hod. - Rodičovská rada
  • 15:00 hod. - celoškolské rodičovské združenie
  • 16:00 hod. - triedne rodičovské združenie

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024